ISO 50001:2011, UŠTEDITE! NE ODLAŽITE!

audit1

ISO 50001:2011 EnMS

Certificate IRCA Energy Management Systems

Iso 50001 je dobrovoljni standard razvijen od strane ISO organizacije i namenjen svim oblicima organizovanja, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, bez obzira da li se radi o organizacijama proizvodnog i/ili uslužnog tipa.

Ovaj međunarodni standard donosi niz zahteva koji se postavljaju pred organizaciju po pitanju upravljanja energijom, tako da svrha ovog standarda jeste da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese neophodne za poboljšanje energetskog učinka, uključujući i energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Organizacija može da izabere da se ovaj međunarodni standarad i integriše sa drugim sistemima upravljanja, uključujući i one koji se odnose na kvalitet, životnu sredinu i zaštitu zdravlja i bezbednosti, bez problema.

Organizacija mora da definiše energetsku osnovu (energy baseline) i pokazatelje energetskog učinka (EnPI  – energy performance indicator ) koji odgovaraju nadgledanju i merenju energetskog učinka. Energetska osnova predstavlja osnovu za poređenje energetskog učinka i može biti standardizovana korišćenjem promenljivih koje utiču na korišćenje i/ili potrošnju energije, npr. nivo proizvodnje, dnevno stepenovanje (spoljnja temperatura), itd.

Ovaj deo je veoma interesentan i na jednom veoma prostom primeru ćemo pokušati da vam to i objasnimo, kako bi se što bolje pripremili za razumevanje izazova koje sa sobom nose poslovi vezani za sistem upravljanja energijom EnMS. Uzmimo na primer dnevno stepenovanje (spoljnja temperatura)

Recimo da smo tokom godina prikupljali podatke o potrošnji energije u našem objektu, poslovnoj zgradi, postrojenju, i odlučili da nakon sprovedenih optimizacija izmerimo poboljšanje u energetskoj efikasnosti u 2015 u o odnosu na 2014.godinu – osnovnu godinu.

Godina Ukupna potrošnja energije (kWh)
2014                   275,552
2015                   264,423

 Na primeru možemo videti da je potrošnja energije u 2015. godini zaista niža, ali ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je to rezultat naših optimizacija, možda je jednostavno godina 2015, bila toplija i periodu kada je neohodno dogrevanje, odnosno hladnija u periodu kada je potrebno hlađenje.

U ovom momentu je potrebno da se pozovemo na Stepen dane koji su pojednostavljena forma istorijskih vremenskih podataka koji se mogu koristiti u sistemu upravljanja energijom EnMS.

Postoje dva osnovna tipa Stepen dana: HDD – Dani zagrevanja i CDD – dani hlađenja, koji bi predstavljali praktično koliko stepeni i koliko dana smo tokom perioda praćenja bili prinuđeni da koristimo energiju kako bi smo postigli željenu – baznu temperaturu.

Npr neka je spoljna temperatura tri dana i 3°C ispod željene – bazne temperature, znači da bi ukupna vrednost HDD – dana zagrevanja bila 9 (3dx3°C), sada smo već na korak bliže poređenju dve predmetne godine. Ali nažalost samo na korak. Ideja je bila da vam „zagolicamo maštu“ i da sami vidite šta sve može uticati na pravilno postavljanje parametara poređenja – recimo godine za poređenje, pokazatelja energetskog učinka i njihovog praćenja, merenja i preispitivanja.

Detaljnija analiza bi svakako mogla da uzme u obzir promene temperature tokom dana, potrošnju koja nije povezana sa parametrima HDD i CDD npr osvetljenje, radno – neradno vreme, broj zaposlenih, prozvodnju kao nezavisnu varijablu…ali u svakom slučaju pored niza grešaka do kojih može dovesti nedovoljno poznavanje problema, svaka akcija koja je usmerena ka podizanju svesti o značaju štednje energije je višestruko korisna kako za oragnizaciju, tako i za širu društvenu zajednicu, odnosno sve zainteresovane strane imaju kosrist, merljivu korist.

Sam termin Energija prema ovom standardu iso 50001 se odnosi na različite oblike energije, uključujući i korišćenje obnovljivih izvora energije, koja može da se kupi, skladišti, tretira, koristi u opremi ili u procesu, ili oporavi.

Sada se problem naizgled multiplikuje, kako svu potrošnju energije iskazati ( struja, gorivo, para, toplota, komprimovani vazduh i drugi slični mediji) , ali bez brige nije sve tako crno, kao što izgleda, može se uspostaviti konverzioni faktor i sv u potrošnju upotrebom statističkih metoda raspoloživih, svesti na recimo zajednički pokazatelj, u našem navođenju MMBtu, da, sada je već lakše, ostaje da izaberemo metod za kalkulaciju, i da polako naše podatke poredimo sa izabranom energetskom osnovom npr (kalendarska godina, fiskalna godina, mesec…, kako bi ocenili energetski učinak(EnPi).

site 50k1

Audit  excel

Ovo je samo deo interesantne priče vezane za implementaciju ovog međunarodnog standarda iso 50001:2011, međutim neophodne su i dodatne aktivnosti.

Definisanje ovlašćenja i odgovornosti za najviše rukovodstvo i njihove predstavnike, usvajanje energetska politike, energetsko planiranje i preispitivanje, zakonske i druge obaveze pri uspostavljanju, primeni i održavanju EnMS, uspoostavljanje energetskih ciljeva, takođe energetske zadatke i akcione planove upravljanja energijom, kontrolu operacija, interne provere i sve drugo što drugi iso standardi po običaju zahtevaju.

Visoka strukturalna povezanost među standarima je obezbeđena, iso 50001 prema npr: iso 9001, iso 14001  i iso 22000 pokazuje veliku kompatibilnost.

Prednosti iso 50001 su opipljive, ali radi se naravno o primeni statističkih metoda u prezentaciji rezultata, tako da organizacija bi lako mogla, ukoliko recimo na rukovodećoj poziciji ima čoveka koji želi brz uspon na kompanijskoj lestvici, probleme sa zloupotrebom statistike u sistemu upravljanja energijom EnMS, kao i sa postavljanjem energetske osnove (energy baseline) i pokazatelje energetskog učinka (EnPI  – energy performance indicator). “Vešt” predstavnik najvišeg rukovodstva bi ovo mogao da kratkoročno zloupotrebi, zato je obavezna sertifikacija uspostavljenog sistema upravljanja energijom EnMS, od strane akreditovanog sertifikacionog tela sposobnog za ovaj posao.

Prednosti implementacije standarda iso 50001:

 1. Energija je ključna komponenta organizacijske potrošnje, implementacijom iso 50001 standarda organizacija stavlja potrošnju energije pod kontrolu i sprečava rasipanje ovog dragocenog medija.
 2. donosi organizacijama proveren i potvrđen pristup u upravljanja energijom koji prepoznaje i rešava kritične probleme vezane za energiju
 3. Organizacija zahvaljujući ovom međunarodnom standardu u prilici je da identifikuje trenutne energetske izvore, vrednuje prethodno i trenutno korišćenje i potrošnju energije
 4. Organizacija zahvaljujući ovom međunarodnom standardu u prilici je da na osnovu korišćenja i potrošnje energije, identifikuje oblasti značajnog korišćenja energije
 5. Organizacija implemenetacijom standarda iso 50001 može da utvrdi trenutni energetski učinak objekata, opreme, sistema i procesa koji se odnose na definisanje značajnog korišćenja energije
 6. Ovaj internacionalni standard takođe obezbeđuje da organizacija identifikuje, odredi prioritete i evidentira mogućnosti za unapređenje energetskog učinka.
 7. Organizacija zahvaljući implementaciji može da prati, meri, analizira i poboljšava varijable koje se odnose na značajnu potrošnju energije
 8. Pozitivnih efekata je mnogo, naravno da konkurentonst je jasno obezbeđena, kao i briga o obnovljivim izvorima energije i životnoj sredini u svakom smislu, što dugoročno jeste cilj svih nas.

Ono što se sada postavlja kao pitanje sa vaše strane je:

Kako do implemetacije ovog tako važnog i nama potrebnog međunarodnog standarda iso 50001?

Odgovor je: Lako! – mi to odlično znamo.

Kontaktirajte nas na:

savetnik@iso.rs

office@iso.rs

image003

Ukratko predmet našeg rada, nakon vašeg prihvatanja ponude,  biće sledeće:

 1. Početni koraci za uspostavaljanje sistema upravljanja energijom EnMS.
 2. Imenovanje predstvanika za sistem upravljanja energijom EnMS.
 3. Obuke za sistem upravljanja energijom EnMS.
 4. Uspostavljanje energetske politike i njeno usmerenje ka stalnom poboljšanju sistema upravljanja energijom EnMS.
 5. Definisanje područja primene sistema upravljanja energijom EnMS i značajnih pozicija u vezi sa energijom.
 6. Uspostavljanje cilljeva za sistem upravljanja energijom EnMS.
 7. Uspostavljanje neophodne dokumentacije za sistem upravljanja energijom EnMS.
 8. Defninisanje energy baseline – energetske osnove
 9. Definisanje i merenje pokazatelja energetskog učinka (EnPI – energy performance indicator ) koji odgovaraju oragnizaciji
 10. I drugi poslovi koji vam sigurno obezbeđuju opipljive koristi u vremenu, po pitanju upravljanja energijom.

Nadamo se da vam je ovaj naš tekst bio od koristi,

AUDIT