Tranzicija IS0:2015, JESTE LI SPREMNI?

audit1

ISO:2015

Dokaz spremnosti za Tranziciju ISO:2015

Svedoci smo brzih promena u ekonomiji, tehnologiji i rastućim zahtevima po pitanju okruženja, od zaštite životne sredine do svih zainteresovanih strana koje učestvuju u procesima.

Referentni standardi koji se odnose na kvalitet i zaštitu životne sredine revidirani su u septembru  2015. godini.

Prednosti ISO:2015:

– Ispunjavanjem zahteva revidiranih standarda kompanije će lakše ispuniti očekivanja klijenata i ostalih zaintersovanih strana i ostvariti održivi odnos sa istim.

– Najviše rukovodstvo će konačno, ako to do sada nije, biti u potpunosti uključeno u pitanja koja se tiču kvaliteta i zaštite životne sredine. Jednostavno ovo više nije moguće delegirati na niži nivo upravljanja, izazovi koje nose kvalitet i zaštite životne sredine su toliko veliki da jedino aktivan pristup Najvišeg rukovodstva pokreće kompaniju u jedinom mogućem pravcu. Njhova aktivna uloga će biti vidljiva i prepoznata od zaposlenih na svim nivoima što će rezultovati da i oni sa više motivacije ispunjavaju postavljene ciljeve na nivoima koje zastupaju.

– Sam jezik, kao i zahtevi revidiranih standarda su razumljiviji i prilagođeni okruženju u smislu da se zahtevi definišu na način koji je lako razumeti, primeniti i pratiti ispunjenje, bez opterećujućih zahteva koji su u prošlosti, nažalost bili često prepreka poboljšanjima, ne i podrška.

– Implementiranje zahteva revidiranih standarda je moguće kroz sistemski pristup kompanije i kroz sopstveni prilaz, razvijen u okviru kompanije. Pojednostavljen je sam postupak implementacije, manje je zahteva po pitanju obavezujuće dokumenatacije i lakše ispunjenje zahteva kroz jasno definisanje ciljnog stanja.

– Obezbeđuju efikasnu razmenu informacija na svim nivoima u kompaniji, kao i sa zainterosovanim stranama, kao zahtev, što klijentima donosi veću sigurnost u Vaš proizvod i uslugu, gde svi učesnici pokazuju obostranu zainteresovanost za iskrenu i održivu saradnju.

– Naglasak je na Upravljanju rizicima što znači prepoznavanje rizika i upravljanje njima na svim nivoima, što dugoročno obezbeđuje stabilnost i kontinuirano poboljšanje i kao rezultat zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

– HLS ( High Level Structure ) obezbeđuje da je kod revidiranih standarda izvršeno usklađivanje strukture, definicija, poglavlja, naslova, podnaslova…što opet pojednostavljuje implementaciju i održavanje.

Revidirani standradi imaju visok stepen integracije sa drugim standardaima.

Pitanje koje postavljate je: Kako do sertifikacije?

Lako!

Pošaljite mail na: savetnik@iso.rs

image003

Nadamo se da vam je ovaj naš tekst bio od koristi,

AUDIT