Vrednosti

Opredeljenje kompanije VING DOO od samog početka je održivi i balansirani razvoj uz stalnu posvećenost klijentima.

Opredeljenje je dokazano kroz dugi niz godina postizanja planiranih rezultata, i postizanja postavljenih ciljeva kako u našem poslovanju, tako i poslovanju naših klijenata.

Šta to znači?

Potpuna finansijska stabilnost i usklađenost sa zakonskom regulativom i drugim zahtevima.

Ovo opredeljenje je i danas u fokusu, tradicinalan način praćenje uspešnosti našeg poslovanja kroz ostvarene finansijske rezultate, nije bio dovoljan kroz vreme. Jeste bio potreban uslov trajanja, ali ne i jedini, zahvaljujući planiranju priliva i odliva, i postojanja minimum tri scenarija za svaku fiskalnu godinu, naše rizike i prilike smo držali i držimo pod kontrolom.

Zakonska regulativa, ali i zahtevi klijenata i relevantnih zainteresovanih strana su ispunjavani bez izuzetka, pa smo ponosni da je to tako i nakon dugog niza godina.

Potpuna posvećenost zaštiti životne sredine i standardizaciji.

Ovo opredeljenje je i danas u fokusu, bez obzira jesmo li u priči standarda i obuka koji pogađaju ovu temu, energetske efikasnosti ili tretmana otpadnih voda koji smo počeli u saradnji sa remomiranom italijanskom kompanijom.

Svaki od ovih procesa, kao izlaz ima pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine, sa logikom da uradimo što više, i budemo primer drugima. Kada se okrenemo iza sebe, vidimo da je ova posvećenost široko prihvaćena i kod naših klijenata  i često sastavni deo njihove politike poslovanja.

Potpuna posvećenost malim i srednjim preduzećima.

Ovo opredeljenje je i danas u fokusu, bez obzira da li pomažemo klijentima u ovoj sferi da razviju  strategiju, postave ciljeve, prepoznaju ključne faktore uspeha, prate pokazatelje uspešnosti i ključne pokazatelje uspešnosti, ili se nose sa rizicima i prilikama na sistemski način. U ovom delu razni alati su vremenom korišćeni, mi smo prateći tehnološka unapređenja, klijentima birali alate, a opet ih primeravali veličini, potrebama i samim očekivanjima klijenata.

Potpuna posvećenost obukama naših zaposlenih i saradnji se globalnim liderima u polju kontrola, obuka i sertifikacije.

Interne i ekstrerne obuke prolazimo u skladu sa prepoznatim potrebama.

U godinama rada globalni lideri u kontroli, obukama i sertifikaciji su angažovali naše zaposlene za najosetljivije poslove, kako po pitanju stručnosti, tako i poverljivosti.

Ovo opredeljenje je i danas u fokusu, zaposleni prolaze obuke u planiranim intervalima, a radeći kao eksterni isporučioci – podizvođaći,na poslovima kontrola, obuka i sertifikacija za globalne lidere, uče i postaju bolji, ali takođe i  usvajajuznanja, i dalje unapređuju našu bazu znanja.

Potpuna posvećenost etičkim principima i kodeksu ponašanja koje smo  usvojili.

Zaposleni, ali i spoljni saradnici naše kompanije su se obavezali na poštovanje naših etičkih principa i kodeksa ponašanja, kao i zahteva po pitanju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, ali i zahteva po pitanju bezbednosti tehnologija i informacija, ako se takvijave u konkretnom poslu.

Zadržali smo i zadržavamo pravo da povremeno proveravamo funkcionisanje i usaklađenost, i do sada nije bilo izuzetaka.

Takođe,  pomenute odredbe, zaposleni i spoljni saradnici po pitanju principa i kodeksa mogu saopštiti zainteresovanim stranama po potrebi, bez našeg dodatnog odobrenja.