Ving d.o.o.

Centar za ISO standarde, obuke i unapređenje poslovanja.

ISO Standardi

Tema veoma poznata, nažalost neiskorišćena adekvatno u velikom broju slučajeva. ISO standardi su tu da olakšaju poslovanje, zato ih implementirajte. Olakšaće vam rad, ali i odgovor na zahteve klijenata i zainteresovanih strana. Nakon implementacije ISO standarda i sertifikacije vašeg sistema menadžmenta u skladu sa izabranim ISO standardima imaćete stabilnu kompaniju spremnu da odgovori izazovima savremenog poslovanja.

Obuke

Iskustveno pažnja i napor koji posvećujete procesima i njihovom poboljšanju, bez adekvatnih obuka koje se sprovode u planiranim intervalima, neće dati rezultat. Fokus je na ljudima, ne na procesima. Kroz adekvatne obuke prilagođene vašim potrebama uz naše eksperte dobijate znanje, kao najvredniji resurs, koji smo prikupljali godinama i nadograđivali u skladu sa izazovima.

Poboljšanje poslovanja

Ne može se poboljšati poslovanje, ako ga ne poznajete u potpunosti, ako merite i pratite pogrešne pokazatelje. Pogrešni pokazatelji uspešnosti, razvijeni i implementirani nekada i po želji zaboravljenih direktora, a preuzeti po inerciji i bez razumevanja suštine poslovanja i bez jasne strategije, vode vas sigurno na dno. Ukoliko imate osećaj da ste sve pokušali i da stojite i dalje na istoj poziciji, pravo je vreme za sastanak sa nama.

Šta kažu naši klijenti?

U skladu sa modernim načinom poslovanja gde su za uspešan i konkurentan rad potrebni ozbiljnost i profesionalnost mi smo odlučili da našim klijentima pružimo svu stručnu pomoć te ih na taj način izdvojimo od konkurencije.

Aktuelnosti

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o našem radu, budite slobodni da nas kontaktirate.

ISO 10001 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije

ISO 10001 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije   Šta je ISO 10001? Standard ISO 10001 Zadovoljstvo korisnika pokazuje meru usklađenosti potreba korisnika i odgovora kompanije na njihove potreba, kao i meru ispunjenosti očekivanja korisnika. Standard ISO 10001 Zadovoljstvo korisnika odnosi se na celokupan utisak koji kompanija ostavlja na […]

Pročitaj više

ISO 14067 Gasovi staklene bašte — Karbonski otisak proizvoda — Zahtevi i smernice za kvantifikaciju i komunikaciju

ISO 14067 Gasovi staklene bašte — Karbonski otisak proizvoda — Zahtevi i smernice za kvantifikaciju i komunikaciju   ISO 14067 definiše principe, zahteve i smernice za kvantifikaciju karbonskog otiska proizvoda. Cilj ISO 14067 je da kvantifikuje emisije gasova staklene bašte povezane sa fazama životnog ciklusa proizvoda, počevši od ekstrakcije resursa i nabavke sirovina i proširujući […]

Pročitaj više

ISO 14066 Gasovi staklene bašte — Zahtevi kompetencije za timove za validaciju gasova staklene bašte i timove za verifikaciju

ISO 14066 Gasovi staklene bašte — Zahtevi kompetencije za timove za validaciju gasova staklene bašte i timove za verifikaciju   ISO 14066 označava zahteve nadležnosti za timove za validaciju i verifikacione timove. Uključuje principe i označava zahteve za nadležnost na osnovu zadataka koje timovi za validaciju ili verifikacioni timovi moraju biti u stanju da obave. […]

Pročitaj više

Naši klijenti

Imali smo zadovoljstvo da sarađujemo sa mnogim organizacijama iz raznih oblasti. Neke od njih naćićete u našoj referenc listi partnera i klijenata: