Ving d.o.o.

Centar za ISO standarde, obuke i unapređenje poslovanja.

ISO Standardi

Tema veoma poznata, nažalost neiskorišćena adekvatno u velikom broju slučajeva. ISO standardi su tu da olakšaju poslovanje, zato ih implementirajte. Olakšaće vam rad, ali i odgovor na zahteve klijenata i zainteresovanih strana. Nakon implementacije ISO standarda i sertifikacije vašeg sistema menadžmenta u skladu sa izabranim ISO standardima imaćete stabilnu kompaniju spremnu da odgovori izazovima savremenog poslovanja.

Obuke

Iskustveno pažnja i napor koji posvećujete procesima i njihovom poboljšanju, bez adekvatnih obuka koje se sprovode u planiranim intervalima, neće dati rezultat. Fokus je na ljudima, ne na procesima. Kroz adekvatne obuke prilagođene vašim potrebama uz naše eksperte dobijate znanje, kao najvredniji resurs, koji smo prikupljali godinama i nadograđivali u skladu sa izazovima.

Poboljšanje poslovanja

Ne može se poboljšati poslovanje, ako ga ne poznajete u potpunosti, ako merite i pratite pogrešne pokazatelje. Pogrešni pokazatelji uspešnosti, razvijeni i implementirani nekada i po želji zaboravljenih direktora, a preuzeti po inerciji i bez razumevanja suštine poslovanja i bez jasne strategije, vode vas sigurno na dno. Ukoliko imate osećaj da ste sve pokušali i da stojite i dalje na istoj poziciji, pravo je vreme za sastanak sa nama.

Šta kažu naši klijenti?

U skladu sa modernim načinom poslovanja gde su za uspešan i konkurentan rad potrebni ozbiljnost i profesionalnost mi smo odlučili da našim klijentima pružimo svu stručnu pomoć te ih na taj način izdvojimo od konkurencije.

Aktuelnosti

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o našem radu, budite slobodni da nas kontaktirate.

PROVERA U SMISLU ISO STANDARDA?

Provera je sistematični, nezavisni i dokumentovani proces prikupljanja činjenica (dokaza) o stepenu usaglašenosti predmeta provere sa kriterijumima (zahtevima za proveru).

Provera je sistematični, nezavisni i dokumentovani proces prikupljanja činjenica (dokaza) o stepenu usaglašenosti predmeta provere sa kriterijumima (zahtevima za proveru). Sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni  kriterijumi provere. IZVOR ISO 9001   PREMA ODNOSU POSLOVNOG SISTEMA I REZULTATA PROVERE […]

Pročitaj više

GAP ANALIZA

Sprovođenje GAP analize kao nezavisnog sistema za verifikaciju primene sistema upravljanja u vašoj kompaniji i davanja konkretnih predloga mera za poboljšanje rada kako bi definisane razlike između aktuelnog i željenog stanja premostilo na planirani način i način funkcionisanja približilo najboljim primerima prakse je usluga koju vam nudimo. GAP analiza će se oslanjati na pristup koji […]

Pročitaj više

ISO 37001:2016 SISTEMI MENADŽMENTA PROTIV MITA

ŠTA RADIMO: DEFINIŠEMO PROCESE UPRAVLJANJA RIZICIMA U VEZI SA MITOM I KORUPCIJOM, OD IDENTIFIKOVANJA OPASNOSTI I OCENE RIZIKA U VEZI SA MITOM DO PLANIRANJA I SPROVOĐENJA MERA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA, PREKO UPRAVLJANJA CILJEVIMA I MERAMA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE, UPRAVLJANJA INCIDENTIMA U VEZI SA MITOM, TE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PERFORMANSI I UPRAVLJANJA RIZICIMA I PRILIKAMA U […]

Pročitaj više

Naši klijenti

Imali smo zadovoljstvo da sarađujemo sa mnogim organizacijama iz raznih oblasti. Neke od njih naćićete u našoj referenc listi partnera i klijenata: