ISO STANDARDI

ISO Standardi

Po pitanju ISO standarda nismo promenili mišljenje i pristup.

I dalje je to najbolji način za organizaciju poslovanja bez obzira na veličinu i složenost, broj lokacija, vlasničku strukturu i druge izazove. Ovo je osnova koja pruža dalja unapređenja u svakom smislu.

ISO standardi i njihova implementacija, kasnije održavanje i poboljšavanje, ukoliko su prihvaćeni i rašireni na adekvatan način, postaju nezamenjivi.

Investiranje u ISO standarde pomaže razumevanju sopstvenog poslovanja, prepoznavanju pozicije u kojoj se poslovanje nalazi, odnosno postavljanju „polazne tačke”, nakon koje se može meriti dalji uspeh i poboljašanja.

ISO Standardi su neprekidno orjentisani na poboljšanja.

Isksustveno nakon više desetina godina provedenih u okruženju ISO standarda i  više stotina firmi koje smo pripemili za uspešne provere izabranih sertifikacionih kuća, možemo zaključiti da se klijenti nisu pokajali i nisu odustali.

Kako su prolazili sertifikacioni ciklusi naši klijenti su postajali bolji i tražili nove standarde, za naše tržište često „egzotične”, znajući da mi možemo obezbediti podršku.

Zahvljući stalnom učenju koje je u kompaniji VING DOO prisutno, jednom uspostavljena saradnja sa nama se ne prekida, imate sigurnu podršku.

Ako mislite da ste suviše mali ili suviše veliki, ili da je vaša branša specifična i da niste za ISO standarde, neohodno je da imamao jedan sastanak, kako bi pomogli razumevanju i otklonili svaku sumnju.

ISO standardi menadžmenta

ISO 9001 (Quality Managemenst System) je najpopularniji međunarodni standard koji daje smernice ka definisanju sistema upravljanja kvalitetom. Objašnjava kako bi preduzeće trebalo da upravlja svojim aktivnostima što je moguće efikasnije i koncentriše se na pitanje kako preduzeće treba da se postavi kako bi zadovoljilo zahteve klijenata.

ISO 9001 pomaže preduzećima da poboljšaju zadovoljstvo klijenata, smanje troškove i posluju efikasnije sa motivisanijim i zainteresovanijim radnicima. Takođe preduzeća mogu da privuku nove klijente jer je ISO 9001 standard sve više priznat kao znak kvaliteta i dobrog poslovanja.

ISO 9001 se sastoji iz osam upravljačkih principa:

– Fokus ka klijentima – neophodno je razumeti sadašnje i potencijalne potrebe klijenata. Neophodno je zadovoljiti, a poželjno čak i prevazići očekivanja i želje klijenata.
– Liderstvo – lideri treba da usmeravaju organizaciju na pravi put i treba da naprave atmosferu gde će svi zaposleni biti uključeni u ostvarivanje zajedničkih ciljeva
– Angažovanost zaposlenih – ljudski resursi su suština svakog preduzeća i njihovo angažovanje na svim nivoima je od ključnog značaja
– Procesni prilaz – željeni rezultati će biti postignuti mnogo efikasnije ako se sve aktivnosti i raspoloživi resursi posmatraju kao proces.
– Sistemski prilaz upravljanju – kada se procesi identifikuju, razumeju i posmatraju kao sistem, to doprinosi povećanju efikasnosti i efektivnosti poslovanja preduzeća
– Kontinualno unapređenje – kontinualno unapređenje celokupnog poslovanja preduzeća mora da bude stalni zadatak i da se stalno radi na tome
– Činjenični pristup donošenju odluka – donošenje ispravnih odluka se zasniva na analizi podataka i informacija
– Obostrano zadovoljstvo sa dobavljačima – preduzeća i njeni dobavljači su zavisni jedni od drugih i obostrana saradnja uvećava mogućnost stvaranja vrednosti na obe strane.

Standard ISO 14001 (Environmental Management Systems) definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Da bi se ovi zahtevi ispunili i stekao preduslov za sertifikovanje ovog standarda neophodno je voditi dokumentaciju kako bi imali dokaz o poslovanju u skladu sa standardima i njihovom poštovanju.

Standard ISO 14001 je primenljiv u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost i predstavlja upravljački alat koji služi za:
– Identifikovanje i kontrolu uticaja poslovanja preduzeća na životnu sredinu koje preduzeće direktno i indirektno prouzrokuje
– Unapređenje odnosa prema životnoj sredini
– Sistematizaciju pristupa kojim će poboljšati odnos prema zaštiti životne sredine i obezbediti neophodna dokumentacija kao dokaz za postignute ciljeve

Koristi implementacije standarda ISO 14001 su:

– Smanjenje negativnih učinaka poslovanja na okolinu
– Izbegavanje rizika od ekoloških katastrofa
– Sistematizovan pristup intervencijama usled neželjenih posledica
– Kompetitivna prednost
– Građenje pozitivnog (zelenog) imidža
– Otvaranje se novih mogućnosti angažovanja na tržištima gde je neophodna licenca za ekološko poslovanje
– Reciklaža otpada i bolje iskorišćenje prirodnih resursa
– Pridobijanje ekološki svesnih klijenata na račun zelene reputacije
– Usaglašenost sa važećim zakonskim propisima.

OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series), zamenjen novim ISO 45001:2018 predstavlja smernice koje su neophodne za ispunjavanje zahteva sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Sve veća potreba za obezbeđivanje sigurnog okruženja za rad zaposlenih je dovelo do kreiranja standarda koji svojim zahtevima nalaže organizacijama upravo stvaranje takvog radnog okruženja. Uvođenjem ovog standarda ne samo da se objektivno unapređuje bezbednost radnog okruženja, nego se i plasira pozitivan imidž preduzeća kao neko ko brine o dobrostanju svojih zaposlenih. Akcenat ovog standarda se stavlja na proaktivnom delovanju kad su u pitanju nezgode na radu i sprečavanje njihovog nastajanja.

Suština ovog sistema se ogleda u stvaranju zdravog i bezbednog okruženja za rad, a to se oslikava unutar organizacije na sledeći način:

– Preventivno se deluje kad su povrede na radu u pitanju
– Omogćuje pravovremenu i ispravnu odluku organizacije ukoliko dođe do povrede
– Usklađivanje sa zakonskim propisima i kontinuirano unapređivanje bezbednosti
– Projektuje pozitivan imidž organizacije
– Veća motivisanost i zadovoljstvo unutar organizacije
– Mogućnost proširenja saradnje sa organizacijama koje stavljaju akcenat na bezbednost i zdravlje na radu

ISO 27001 (Information Security Management Systems) predstavlja standarde za sistem zaštite i bezbednost informacija.

Informacije su postale najveća vrednost i prednost koju jedno preduzeće može da ima u odnosu na konkurenciju i samim tim je izuzetno bitno da se upravo te informacije zaštite i sačuvaju. Tu do izražaja dolazi ISO 27001 standard, jer obezbeđuje sveobuhvatni set kontrola koje su proistekle iz najboljih primera iz prakse informacione bezbednosti, a baziraju se na poverljivosti, integritetu i dostupnosti. ISO 27001 standard uvodi procesni prilaz uspostavljanju, implementaciji, monitoringu, reviziji, održavanju i unapređivanju sistema za zaštitu i bezbednost podataka.

Konkurentnost, bezbednost i sticanje poverenja klijenata je neophodno da bi uspešno poslovali na današnjem tržištu. Upravo to omogućuje standard ISO 27001. Ostale beneficije ovog standarda su:

– Obezbeđuje i klijentima i dobavljačima veći nivo poverenja u Vaše preduzeće, znajući da su razmenjene informacije bezbedne
– Ukazuje na kredibilitet i pouzdanost
– Omogućava Vašem preduzeću da bezbedno čuva i skladišti poverljive informacije
– Sprečava gubitak podataka, pa i samim tim i rizik od gubitka reputacije i gubitka klijenata zbog manjka poverenja
– Usaglašenost sa važećim zakonskim propisima
– Mogućnost proširivanja poslova na međunarodni nivo jer je ovaj standard internacionalnog karaktera i globalno je priznat

ISO 50001 Energy Management Systems) standard kreiran je da bude najznačajniji standard za upravljanje energijom.

Standard ISO 50001 omogućuje organizacijama da prošire odgovornost prema životnoj sredini ka upravljanju energetskim izvorima i potrošnji energije. Kao takav predstavlja glavnu komponentu upravljanja energijom i njenom potrošnjom, čime se poštuje sve oštrija zakonska regulativa u ovoj oblasti. Osim toga, smanjuju se troškovi za sve skuplju energiju i fokusira se na smanjenje emisije ugljendioksida (CO2).

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama da primenom tehničkih i menadžment strategija povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Implementacija standarda donosi:
– Bolje korišćenje opreme koje koristi energiju
– Kontrola i smanjenje troškova energije
– Procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o postignutim unapređenjima i uticaja na emisiju gasova staklene bašte
– Transparentno upravljanje energetskim resursima
– Implementacija novih energetski efikasnih tehnologija i njena validacija
– Kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti

ISO 55001 (Asset management) se bavi upravljanjem osnovnim sredstvima kojim jedna organizacija raspolaže. Pod osnovnim sredstvima se podrazumevaju:
1. Fizička sredstva
2. Ljudski resursi
3. Informaciona sredstva
4. Finansijska sredstva
5. Nematerijalna sredstva (patenti, intelektualna svojina, imidž…)

Sam cilj standarda ISO 55001 jeste upravo strateško planiranje i upravljanje gore spomenutih kategorija. Ovo podrazumeva planiranje nabavke sredstava, njihovo korišćenje i održavanje, zatim mogućnost servisiranja i troškova održavanja, kao i mogućnost reklamacija i otpisa sredstava.

Primenom ovog standarda organizacija stiče mogućnost strateškog upravljanja sredstvima tokom njihovog životnog veka. Organizacija stiče dodatnu vrednost tako što:

– Dobija zadovoljnije klijente kroz unapređenu kontrolu svojih proizvoda/usluga
– Kontinuirano unapređuje svoje poslovanje strateškim planiranjem svojih sredstava
– Unapređenje imidža organizacije kao posledica savesnog poslovanja i obraćanja pažnje na bezbednost zaposlenih, životnu okolinu…
– Znatno organizovanija funkcija nabavke unutar organizacije sa jasno definisanim kriterijumima.

0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogvorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad