POBOLJŠAVANJE POSLOVANJA

Poboljšanje poslovanja

VING DOO pristup poboljšanju poslovanja će vam omogućiti da vaše poslovanje bude  u očekivanim okvirima, da ga poboljšate i učinite održivim.

Poboljšanje poslovanja za nas kreće od vrha, od najvišeg rukovodstva, kroz jasno definisanje i usvajanje strategije, vrednosti i poslovne kulture.

Dalje aktivnosti podrazumevaju dokumentovanje na svim nivoim i obuke za sve nivoe, gde usvojeno kaskadiramo do poslednjeg zaposlenog.

Po pitanju alata poboljšanja koristimo proverene i preporučujemo one, koji najbolje odgovaraju klijentu i njegovom stepenu razvoju.

Ono što je izvesno da metriku poboljašanja usvajamo na početku saradnje i na osnovu nje završetkom aktivnosti, merimo poboljšanja. Tako da nema iznenađenja i nema opravdanja.

Kjučni pokazatelji uspešnosti (KPI)

Uspostavljanje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI) je naša specijalnost i ključ zajedničkog uspeha.

Kjučni pokazatelji uspešnosti (KPI) pokazuju sve širu primenu na našem tržištu i tržištu okruženja, od praćenja usključivo poslovnih pokazatelja do praćenje pokazatelja zaštite okoline i ljudi u najširem smsilu.

Klijent mora stalno da pobolјšava pogodnost, adekvatnost i efektivnost poslovnog sistema.

Stalna pobolјšanja poslovnog sitema klijent može postići korišćenjem ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI), cilјeva, rezultata provera, analize podataka, korektivnih i preventivnih mera i preispitivanja od strane rukovodstva.

VING DOO utvrđuje i bira prilike za pobolјšavanja i primenjuje sve mere koje su neophodne za ispunjavanje zahteva klijenata i povećavanje njihovog zadovolјstva. To obuhvata, najmanje sledeće:

    1. pobolјšavanje procesa kako bi se ispunjavali zahtevi, kao i da bi se bavilo budućim potrebama i očekivanjima;
    2. korigovanje, sprečavanje i smanjenje neželјenih efekata i
    3. pobolјšavanje performansi i efektivnosti poslobnog sistema.

Pobolјšavanja obuhvataju korekcije, korektivne mere, stalna pobolјšavanja, inovacije i reorganizacije, uz adekvatno obuke.

Poboljšanje poslovanja kroz unapređenje procesa

Naši klijenti, zahvaljujući VING DOO pristupu poboljšanjima, neprekidno istražuju unapređenja svojih procesa ne čekajući da samo nastali problemi budu razlog za pobolјšavanja. Potencijalna unapređenja mogu da se kreću od kontinualnih mera, preko planova pobolјšanja, do dugoročnih projekata unapređenja.

Zahtevi ISO standarda za stalno pobolјšavanje su ugrađeni, kada je to opravdano i izvodlјivo, u procedure poslovnog sistema naših klijenata.

VING DOO pristup poboljšanju usmeren je na određivanje kriterijuma ocenjivanja koji će se primjenjivati na mogućnosti poboljšanja prilikom donošenja odluka o njihovom odobrenju. Kriterijumi evaluacije između oslatog uključuju usklađivanje poboljšanja sa ciljevima poslovanja, ali i usvojenom politikom.

Mogućnosti za pobolјšanje moraju biti dokumentovane. VING DOO upravlјa odobrenim aktivnostima pobolјšanja kod kijenta, na sledeći način, koje uklјučuju:

  1. postavlјanje jednog ili više cilјeva za pobolјšanje u oblastima kao što su kvalitet, vrednost, sposobnost, troškovi, produktivnost, korišćenje resursa i smanjenje rizika;
  2. osiguravanje prioriteta, planiranja i implementacije pobolјšanja;
  3. merenje ostvarenih pobolјšanja u odnosu na postavlјeni cilј(eve) i gde se cilј(evi) ne postižu, preduzimaju potrebne radnje;
  4. izveštavanje o implementiranim pobolјšanjima.

 

Pobolјšanja mogu uklјučivati reaktivne i proaktivne akcije kao što su korekcija, korektivne akcije, preventivne akcije, pobolјšanja, inovacije i reorganizacija.

0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogovorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad.