VING DOO je kompanija koja uspešno posluje od 1990. godine

Energetska efikasnost i moderan energetski menadžment je godinama u nazad sinonim za VING DOO.

Kompanija VING DOO u dugom periodu postojanja, podjednako uspešno pruža i konsalting usluge vezane za poboljšanje poslovanja, pa se logika efikasnosti iz energetskog sektora lako prilagođavala poslovnim problemima klijenata.

U prethodnim godinama je Vlasnik i Direktor bio priznati UNIDO ekspert u domenu energetskog menadžmenta i konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) u poslovima koji pomažu unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Od 2017. godine kompaniju VING DOO uspešno vodi priznati i provereni Direktor sa decenijskim iskustvom u upravljanju i standardizaciji.

Upravljačko iskustvo je stekao kako na domaćem tako i na međunarodnom planu, kroz formalno obrazovanje, rad i neprekidno učenje.

Na rukovodećim pozicijama je od 2003. godine.

Kompanija VING DOO je od strane klijenata prepoznata kao dugogodišnji partner u implementaciji, održavanju i poboljšanju sistema menadžmenta.

Kompanija VING DOO je od strane globalnih lidera u delu provera, kontrolnh i inspekcijskih poslova, prepoznata kao pouzdan i proveren podizvođač kako na tržištu Srbije, tako i okruženja.

Kompanija VING DOO je od strane klijenata prepoznata kao značajan i moderan centar za obuke po pitanju poslovanja i standardizacije.

Zahvaljujući podršci DELTACQUE iz Italije  koja već četrdeset godina radi tretman otpadnih voda, visoko cenjenoj kompaniji u pomenutoj oblasti širom sveta i integritetu koji kompanija VING DOO sama po sebi nosi,  sa ponosom smo „pruženu ruku” prihvatili i njihova proverena rešenja ponudili domaćim klijentima.

0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogvorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad