OBUKE

Obuke

VING DOO pristup obukama je inovativan i tražen, pored teorijskog znanja koje se podrazumeva, obilje praktičnih primera iz dugogodišnje prake je nešto što polaznici naših obuka jako cene.

U delu praktičnog znanja, primera, vežbi i isksutva koje nosimo smo jasno definisali našu poziciju na tržištu obuka.

Kada nas angažuju klijenti, imaju jako visoka očekivanja i mi ih ispunjvamo bez izuzetka.

Obično su to velike kompanije, koje žele da polaznici koje šalju budu adekvatno obučeni i donesu znaje, koje dalje šire na niže segmente kroz sistem sospstvenih internih obuka.

Dokaz za gore navedeno pored godine osnivanja, zadovoljnih polaznika, svakao je i rad za mnoge globalne lidere u segmentu sertifiakcije osoblja.

Na prvom mestu mislimo na obuke koje se tiču ISO standarda i poboljšanja poslovanja, gde naši stručnajci rade kao podizvođači za pomenute lidere.

Obuke se sprovode kod nas, kod klijenata, ali i „udaljene obuke” zauzimaju značajno mesto u našem radu.

Obuke za Vodeće interne ISO proverivače/Lead auditore

Kako to izgleda, na primeru obuke za Vodeće interne ISO proverivače/Lead auditore?

Obuke za Vodeće interne ISO proverivače/Lead auditore jeste naš proizvod i potpuno usaglašen sa obukama bilo koje međunarodne sertifikacione kuće, ali uz znato nižu investiciju.

Kako?

Obzirom da između vas i naših eksperata neće biti posrednika, odnosno sertifikacione kuće koja često unajmljuje naše eksperte da vama održe obuke, sigurno da ćemo u direktnom kontaktu napraviti investiciju koja je za vas prihvatljiva, a mi ćemo biti zadovoljni. Ovde vidimo zaista prostor za ozbiljnu uštedu u investiranju u vaše Vodeće interne ISO proverivače/Lead auditore. Nije potrebno da to radite pod okriljem sertifikacione kuće, jer to nije obuka koja to traži. Dobijate isti ili bolji kvalitet, iste ili bolje predavače, program i test, te sertifikate uz znatno nižu investiciju.

Koristi neke od direktnog kontakta sa VING DOO od:

  1. Radite direktno sa VING DOO, firmom koja posluje preko 30 godina;
  2. Investicija koja je neuporedivo niža, a obuka vama primerena;
  3. Lakša organizacija same obuke i prilagođavanje vašim potrebama, ne potrebama polaznika iz različitih kompanija;
  4. Upoznavanje sa zahtevima izabranih ISO standarda;
  5. Samostalno sprovođenje interne provere bez dodatnih troškova;
  6. Radionice prilagođene vašoj branši;
  7. Primere/template potrebne dokumentacije za izabrani ISO standard;
  8. Test i Sertifikat;
  9. Mogućnost da radite i druge obuke iz ponude uz popust.

 

Vodeći interni proverivači/auditori

Za one koji žele da postanu Vodeći interni proverivači/auditori, mali opis budućih ovlašćenja i odgovornosti.

Ovlašćenja i odgovornosti Vodećeg internog ISO proverivača – Lead auditora:

 • Izrada Operativnog plana ISO interne provere,
 • Usaglašavanje predloga Operativnog plana ISO interne provere sa vlasnicima procesa u vašoj kompaniji, ali i članovima tima,
 • Saopštavanje kriterijuma ISO interne provere tokom uvodnog sastanka, pred početak same provere,
 • Usklađivanje izvođenja ISO interne provere sa zahtevima i kriterijumima provere,
 • Saopštavanje i razjašnjavanje zahteva i kriterijumima za ISO internu proveru,
 • Planiranje i izvršavanje naznačenih obaveza na planiran način, kroz obilaske, intervjue i pregled dokumentacije, uz koordinaciju tima,
 • Obezbeđenje materijalnih dokaza o otkrivenim neusaglašenostima u sistemu,
 • Blagovremeno izveštavanje o rezultatima ISO interne provere,
 • Čuvanje i zaštitu dokumenata koji se odnose na ISO internu proveru,
 • Saradnja sa vlasnicima procesa, ali i članovima tima za ISO internu proveru,
 • Itd…
Dobro došli u svet proverivača/auditora!

Nešto što radimo i što može biti interesantno u vremenu koje doalzi je i – lean manufacturing (kaizen) koncept, gde prolazimo najmanje sledeće:

 • Vidljivi i nevidljivi troškovi kvaliteta;
 • Osnove lean manufacturing;
 • Osnovni tipovi rasipanja (wastes);
 • Kaizen kuća i osnovni alati I nivoa (layout, standardizovan rad, vizuelni menadžment, 5S);
 • Alati II i III nivoa – skladištenje na mestu upotrebe, smanjenje šarži, proizvodne izmene, Poka Yoka (sprečavanje grešaka), samo kontrola, Jidoka;
 • Alata IV nivoa – totalno produktivno održavanje, JIT i kanban, tok proizvodnje po ćelijama
0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogovorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad.