EN 16636 Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina

EN 16636 Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina

Šta je EN 16636?

EN 16636 – Pest Management Services – Requirements and Competences je novi evropski standard, koji određuje uslove i kompetencije koje kompanije trebaju imati da bi pružale profesionalne usluge uklanjanja štetočina. Uzeti su u obzir aspekti zaštite sredine, zaštite zdravlja i bezbednsti na radu i dobrobiti životinja s ciljem minimiziranja negativnih efekata prilikom razvoja standarda. Usvajanjem Evropskog standarda za kontrolu štetočina EN 16636 i dugogodišnjim iskustvom garantujemo kompetentnost da ćemo u svakom momentu pružati kvalitet usluga priznat u Evropi i usluge koje će minimizirati rizike i eventualne negativne uticaje po naše klijente, stanovništvo, životnu
sredinu i dobrobit životinja. Standard je razvijen da podstakne profesionalizaciju evropske industrije upravljanja štetočinama. Sertifikacija prema EN 16636 omogućava kompanijama za kontrolu štetočina da pokažu svoju stručnost i kvalitet.

Standard se sastoji od dva centralna dela:

 Zahtevi za procese kontrole štetočina,
 Zahtevi za profesionalnu kompetentnost osoblja ili menadžmenta,
 Prevashodni ciljevi standardizacije su veća bezbednost za potrošače i zaštita životne sredine.

EN 16636 opisuje standardnu proceduru za analizu osnovnih uzroka, analizu rizika, postavljanje mera i izveštavanje kompanija za kontrolu štetočina. Značajan rizik za zdravlje ljudi može predstavljati prisutnost štetočina poput glodara, insekata ili mikroorganizama, jer oni mogu delovati kao pogodno sredstvo za pojavljivanje i širenje bolesti.

Kome je namenjen EN 16636?

Namenjen je komercijalnim kompanijama za kontrolu štetočina koje vrše procene, preventivne mere, konsultantske usluge i same mere. Nije namenjen pružaocima usluga koji nude rešenja za zaštitu ratarskih useva. Takođe se ne odnosi na pružaoce usluga rutinskog čišćenja i dezinfekcije.

Usaglašenošću sa ovim standardom, preduzeća za vršenje DDD usluga:

 Poseduju neophodnu kompetentnost i tehnologiju rada za pružanje odgovarajuće usluge kontrole štetočina,
 Imaju sistem menadžmenta koji obezbeđuje konstantan nivo kvaliteta usluge,
 Sistematski umanjuju rizike za svoje korisnike i javno zdravlje,
 Sistematski umanjuju potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i dobrobit životinja.

Preduzeća koja se bave trgovinom u Evropi u sektoru zdravstva, hrane, životne sredine i ugostiteljstva će moći da pokažu svoju svest i posvećenost unapređenju kvaliteta evropske industrije upravljanja štetočinama. Preduzeće koje je dobilo EN 16636 sertifikat pokazuje profesionalne akreditive na konkurentnom tržištu, primenjujući najbolju radnu praksu i zapošljavajući kompetentnu radnu snagu sa svešću o zakonodavstvu, zakonskim i evropskim zahtevima.

Standard se primenjuje na one koji su odgovorni za pružanje usluga upravljanja štetočinama, uključujući procenu, preporuku i naknadno sprovođenje definisanih procedura kontrole i prevencije. U suštini, ako obezbeđujete kontrolu štetočina, trebalo bi da tražite da ispunite ovaj standard.

Prednosti uvođenja EN 16636?

 Pomaže korisnicima DDD usluga da lako identifikuju operatere koji pružaju efektivnu i bezbednu DDD uslugu, u skladu sa zakonskim zahtevima,
 Znak CEPA omogućava organizacijama da se međusobno porede i na taj način ih motiviše da poboljšavaju svoje usluge,
 Znak CEPA garantuje svim zainteresovanim stranama profesionalizam u pružanju DDD usluga i
korektan odnos ka životnoj sredini i bezbednosti na radu,
 Organizacije koje poseduju CEPA znak se deklarišu kao vrhunski pružaoci DDD usluga.
EN 16636 će vašem preduzeću dati:
 Poboljšan imidž kod klijenata: oni će ceniti CEPA sertifikacioni status;
 Sredstva za promovisanje profesionalizma usluge zasnovane na kvalitetu, a ne na ceni;
 Bolji kvalitet usluge: standard je dizajniran da pomogne vašem poslovanju da se unapredi;
 Jedinstveno i nezavisno merilo profesionalizma vaše kompanije u poređenju sa vašom konkurencijom;
 Povećajte svest vaših klijenata o glavnoj ulozi vaše usluge u javnom zdravlju.

Šta je to implementacija EN 16636?

 Obezbeđuje da pružaoci ovakvih usluga budu kompetentni da prodaju i pružaju usluge koje nude,
 Pruža najbolje moguće savete o tome kako sprečiti probleme sa štetočinama u okruženju (životnoj sredini) klijenta,
 Pruža efektivne i efikasne usluge, rešavajući koren uzroka identifikovanog problema,
 Pruža kvalitet usluga priznat u Evropi i pruža bezbedne usluge koje će smanjiti rizik za klijente i stanovništvo, istovremeno smanjujući eventualni negativni uticaj na životnu sredinu i blagostanje životinja.

Glavne prednosti implementacije i naknadne sertifikacije u skladu sa ovim merilom uključuju:
 Obezbeđivanje neophodnih veština i stručnosti za pružanje usluge;
 Postojanje metodologija koje sistematski nastoje da minimiziraju zdravstvene rizike za kupce i šire društvo;
 Postojanje metodologija koje sistematski nastoje da minimiziraju negativne uticaje na životnu sredinu i dobrobit životinja.

Šta je to sertifikacija EN 16636?

Standard EN 16636 razvijen je na zahtev CEPA, Evropske konfederacije profesionalaca za štetočine. Da bi se osiguralo da sertifikaciona tela imaju neophodnu nadležnost za reviziju kompanija za suzbijanje štetočina, revizori i sertifikacioni organi su obučeni i odobreni od strane CEPA.

Kao jedno od prvih sertifikacionih tela, CEPA je odobrila DKS da obavlja sertifikacione provere u skladu sa EN 16636. Stoga, naši kupci ne samo da dobijaju EN 16636 sertifikat, već im je takođe dozvoljeno da koriste CEPA sertifikovani pečat odobrenja. Štaviše, sertifikovane kompanije su navedene na veb stranici CEPA.

Standardni kriterijumi koje procenjuje sertifikaciono telo da bi se utvrdili zahtevi revizije . Tipično trajanje revizije je jedan dan, određeni faktori će zahtevati produženje trajanja revizije. Kvalifikovani revizori će proceniti kompaniju za upravljanje štetočinama za dokaze koji potvrđuju usaglašenost sa zahtevima standarda. Dokazi mogu biti u obliku dokumentovanih postupaka i zapisa i procenjuju se ispitivanjem opreme, ispitivanjem osoblja i posmatranjem operacija. Neusaglašenosti će biti samo istaknute gde nema dovoljno dokaza da se pokaže usklađenost sa klauzulom standarda.

Operater za upravljanje štetočinama će imati tri meseca da odgovori na sve uočene neusaglašenosti i da primeni odgovarajuće korektivne mere.

Sertifikati će biti izdati i učitani u CEPA imenik. Sertifikacija važi tri godine. Revizija će se sprovesti nakon 16-20 meseci nakon početne procene.

CEPA imenik: Promovišite svoj profesionalizam na osnovu kvaliteta vaše organizacije i podignite svest
među svojim klijentima kao merilo u industriji javnog zdravlja.