GAP ANALIZA

GAP ANALIZA

Sprovođenje GAP analize kao nezavisnog sistema za verifikaciju primene sistema upravljanja u vašoj kompaniji i davanja konkretnih predloga mera za poboljšanje rada kako bi definisane razlike između aktuelnog i željenog stanja premostilo na planirani način i način funkcionisanja približilo najboljim primerima prakse je usluga koju vam nudimo.

GAP analiza će se oslanjati na pristup koji u potpunosti podržava zahteve sistema upravljanja poslovanjem, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i osnovnih principa koji se tiču društvene odgovornosti, odnosno održivog poslovanja.

GAP analize će verifikovati adekvatnost, efektivnost, primenu i dokumentovanost sistema upravljanja u vašoj kompaniji.

GAP analize će se sprovesti na stematičan, nezavisan način uz dobijanje dokaza i njihovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi GAP analize.

Sprovešće je najbolji.