GLOBAL GAP Standard dobre poljoprivredne prakse

GLOBAL GAP Standard dobre poljoprivredne prakse

Šta je GLOBAL GAP Standard?

Global GAP Standard predstavlja sistem koji ima za cilj da uspostavi bezbednu i održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Global GAP Standard pokriva sve faze proizvodnje, od pripreme zemljišta do skladištenja gotovog proizvoda, istovremeno pomaže poljoprivrednicima da lakše dobiju sertifikat za svoj proizvod i ujedno ih povezuje sa vlasnicima trgovinskih lanaca, omogućavajući im da na taj način lakše plasiraju svoju robu na sve zahtevnijem i konkurentnijem tržištu.

Posedovanjem sertifikata Global GAP jasno pokazuje da je Vaša roba potpuno zdrava, bezbedna i ispravna, čime ostvarujete veće poverenje klijenata u Vaše proizvode, a samim tim dolazite u priliku da povećate Vašu proizvodnju i ostvarite veći prihod od prodaje.

Global Gap Standard podstiče i pomaže poljoprivrednicima da vode računa o zaštiti prirodnih resursa i životne sredine, odnosno da uspostave odgovornu upotrebu vode, energetsku efikasnost i kontrolu zagađenja.

Kome je namenjen GLOBAL GAP Standard?

Global GAP Standard kvaliteta ( Good Agriculture Practice) ili  standard Dobre Poljoprivredne Prakse našao je zapaženo mesto u  proizvodnji i plasmanu svežeg, smrznutog, sušenog i prerađenog voća.

Moderno voćarstvo se ne može zamisliti bez uvođenja principa dobre poljoprivredne prakse u sve sfere, od proizvodnje, berbe, skladištenja, manipulacije, transporta, zaštite životne sredine i korektnog odnosa prema zaposlenima.

Sve probirljivije svetsko tržište insistira na implementaciji Global Gap Standarda koji predstavlja garanciju kvaliteta svim akterima u lancu proizvodnje, plasmana i potrošnje.

Global GAP Standard obuhvata proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i aktivnosti nakon berbe. Ovaj standard je zamišljen da pruži garanciju maloprodaji i potrošačima, da su preduzete sve mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan po zdravlje potrošača. Global GAP Standard obuhvata sisteme sertifikacije voća, povrća, cveća i ukrasnih biljaka, ribarstva, stočarske proizvodnje i integrisane poljoprivredne proizvodnje.

Principi Global GAP Standarda­?

 • Proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda;
 • Zaštita životne sredine;
 • Optimalna upotreba prirodnih energetskih resursa;
 • Podrška ekonomski prihvatljivoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • Kombinovanje najboljih dostupnih profitabilnih praksi;
 • Poboljšanje životnih uslova lokalnih zajedni.

Prednosti uvođenja GLOBAL GAP Standarda?

Global GAP Standard donosi brojne prednosti organizacijama, implementacija i sertifikacija ovog standarda omogućava sledeće:

 • Smanjenje rizika od proizvodnje nebezbedne hrane;
 • Lakši plasman robe na tržište i uspostavljanje saradnje sa dobavljačima i trgovinskim lancima;
 • Uspostavljanje efikasnijeg i organizovanijeg poslovanja;
 • Smanjenje troškova usled smanjenja broja inspekcija na gazdinstvu;
 • Usklađivanje svog poslovanja sa zakonskim normama po pitanju bezbednosti hrane i zdravlja radnika;

Global GAP je jedinstven standard koje je primenljiv na sve tipove primarnih proizvoda za čiju proizvodnju se razvijaju specijalizovani zahtevi i to u: Biljnoj proizvodnji, stočnoj proizvodnji i akvakulturi. Standard naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine, povećava profit, daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  biljne proizvodnje:

 • Voće i povrće;
 • Cveće i ukrasno bilje;
 • Kombinovani usevi, stočna hrana;
 • Zelena kafa i čajevi.

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  stočne proizvodnje:

 • Goveda i ovce;
 • Mlečni proizvodi;
 • Svinje;
 • Živina.

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  akvakulture:

 • Salmonidne ribe (pastrmka, losos…);
 • Škampi;
 • Siluride (pangasius, som).

Šta je to implementacija GLOBAL GAP Standarda?

Implementacija Global GAP Standarda se vrši kroz individualni pristup našeg tima konsultanata sa klijentima, primenjujći mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Postupak uvođenja obuhvata definisanje područja primene i svrhe GLOBAL GAP sistema, upravljanje razvojem i primenom GLOBAL GAP sistema, utvrđivanje ispunjenja zakonskih normi, pravilnika, izrada dokumenata GLOBAL GAP sistema, praćenje, merenje i kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda.

Kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda obavlja se kroz tri modula, i to modul za sva poljoprivredna dobra koji sadrži kontrolne tačke primenljive za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje i za stočarstvo, modul za biljne kulture-koji je formulisan za kontrolu biljnih proizvod i modul za voće i povrće-koji predstavlja ček-listu za proveru poljoprivrednih proizvoda koji se svrstavaju u voće i povrće.

Šta je to sertifikacija GLOBAL GAP Standarda?

Prilikom sertifikacije, proizvođači se opredeljuju za jednu od dve opcije:

Opcija 1: pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača;

Opcija 2: grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (zadruga ili druga kooperativa) koji su uveli Global GAP sistem menadžmenta;

Postupak sertifikacije se sprovodi kroz sledeće korake:

 • Sertifikacija podrazumeva posetu ocenjivača koji utvrđuje usaglašenost sa zahtevima Global GAP, predlaže inovativne ideje u pogledu ispunjenja zahteva i predlaže mere za unapređenje;
 • Sertifikat delom služi za komunikaciju između proizvođača i trgovaca;
 • Gazdinstva se redovno proveravaju jednom godišnje;
 • Sertifikacija se odnosi na registrovane površine i proizvode individualnog proizvođača (grupe proizvođača, zadruge), a sertifikat važi godinu dana.

U svakom trenutku, provera Global GAP sertifikata može se izvršiti putem internet baze podataka, preko jedinstvenog Global GAP broja koji se dodeljuje svakom proizvođaču.