GRASP Standard

GRASP Standard

Šta je GRASP Standard?

Kao dodatak Global GAP Standardu sve veći broj kupaca i trgovinskih lanaca zahtevaju uvođenje GRASP Standarda. GRASP Standard predstavlja nadogradnju standardu Global GAP i tiče se društvenih praksi i postupanja sa radnicima na poljoprivrednom gazdinstvu.

Međunarodno prihvaćen standard GRASP je posvećen zdravlju, bezbednosti i dobrobiti radnika na farmi. Veoma je bitan u zaštiti jednog od najvažnijih resursa farme, njenih ljudi. Pozitivno radno okruženje i briga o zaposlenima na farmi ima značajan uticaj na kvalitet proizvoda i na ekonomičnost proizvodnih ciklusa. Dobra poljoprivredna praksa ne odnosi se samo na proizvode, ona podrazumeva brigu o ljudima.

GRASP Standard obuhvata sledeće:

 • Definiše minimalne zahteve za dobar sistem društvenog upravljanja u primarnoj proizvodnji.
 • Pomaže proizvođačima da uspostave dobre društvene prakse na svojim farmama.
 • Kupcima nudi dodatnu sigurnost u proizvode.
 • Pomaže u zaštiti jednog od najvažnijih resursa farme – njenih ljudi.

Implementacija i sertifikacija prema zahtevima GRASP Standard -a je moguća za sva poljoprivredne organizacije u Srbiji bez obzira na veličinu i region.

Kome je namenjen GRASP Standard?

GRASP Standard pomaže poljoprivrednicima da prošire društvene standarde na svom gazdinstvu i pokriva mnoge aspekte u ovoj oblasti, kao što su ugovori o zasnivanju radnog odnosa, zapošljavanje maloletnih lica i mladih radnika, radno vreme i odmori, redovna isplata zarada shodno nacionalnim propisima, postojanje predstavnika zaposlenih, žalbe radnika itd.

Poljoprivredna gazdinstva koja su uvela GRASP Standard u svoje poslovanje prepoznata su od strane kupaca i trgovinskih lanaca kao siguran i pouzdan partner, što dugoročno stvara mogućnost za uspešnu saradnju i stabilne prihode.

GRASP Standard pokriva svakog zaposlenog na farmi:

 • Stalno zaposlene;
 • Sezonske radnike.

GRASP Standard se fokusira na nacionalno zakonodavstvo i osnovni rad u okviru međunarodne organizacije rada:

 • Zastupljenost radnika;
 • Postupak rešavanja žalbi.

 

Higijensko socijalni aspect GRASP Standarda?

 • Redovno održavanje lične higijene;
 • Nošenje čiste odeće;
 • Redovne pauze i adekvatan prostor za odmor;
 • Higijena poda redovno kontrolisana;
 • Socijalni aspekt zagarantovan.

 

Prednosti uvođenja GRASP Standarda?

GRASP donosi brojne pogodnosti i benefecije gazdinstvima koje ga uvedu i primenjuju u svom poslovanju.

Neke od najosnovnijih i najkonkretnijih koristi koje donosi implementacija GRASP Standarda:

 • Povećano zadovoljstvo radnika i njihova veća motivisanost;
 • Bolji imidž kod kupaca i predstavnika trgovinskih lanaca;
 • Usklađenost sa svim zakonskim propisima po pitanju prava radnika;
 • Pristup novim tržištima;
 • Kompetentno, nezavisno zastupanje radnika;
 • Zaštita radnika kroz jasne, pregovaračke, pouzdane i sprovodljive uslove zapošljavanja;
 • Jednostavni i pristupačni načini upravljanja pritužbama i komunikacije;
 • Obezbeđivanje mera zaštite radnika od neplaćenog i/ili prekomernog prekovremenog rada;
 • Zaštita dece od rada koji šteti njihovom blagostanju ili ometa njihovo obrazovanje, razvoj i budući život;
 • Okvir koji podržava primenu etičkog kodeksa za kompaniju;
 • Posvećenost poštovanju legalnih, poštenih i odgovornih društvenih praksi.

 

Šta je to implementacija GRASP Standarda?

Društvena odgovornost preduzeća je sve važnije pitanje u globalnim lancima snabdevanja hranom. Sve više i više, zainteresovane strane treba da pokažu da su njihovi poljoprivredni proizvodi proizvedeni u skladu sa međunarodno utvrđenim zahtevima za rad, kao i relevantnim zakonodavstvom. Vaša ulaznica za globalno tržište je GRASP sertifikat, rešenja koja smo razvili pružaju praktičnu implementaciju uz generčka dokumenta omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju organizaciju.

 

Šta je to sertifikacija GRASP Standarda?

Sertifikacija GRASP vrši se na godinu dana uz redovne godišnje revizije.

Sertifikat GRASP je uveden u javno dostupnu bazu.

Sertifikacija GRASP Standarda otvara mnoga tržišta, uvođenje GRASP Standarda istovremeno poboljšava vašu proizvodnju i čini je konkurentnijom i boljom.

GRASP se javlja kao dodatak Global GAP-a i ne može se samostalno implementirati ili sertifikovati, već samo kao proširenje postojećeg Global GAP Standarda. GRASP u svakom trenutku možete uvesti u vas sistem ukoliko vec posedujete Global Gap sertifikat. Preporuka je da se provera vrši isti dan kada i za Global GAP, u trenutku kada su radnici na polju i obavljaju svoje redovne aktivnosti.

Ispunjenost zahteva GRASP-a se evidentira u formi izvestaja koji se objavljuje u bazi podataka na zvaničnom sajtu Global GAP-a i validni su godinu dana. Sertifikat za ovaj modul se ne izdaje, već upravo izveštaj zamenjuje standardni sertifikat. Izveštaj se sastavlja na osnovu ispunjenosti 11 tačaka/kriterijuma koje se proveravaju kod svakog poljoprivrednog proizvođača. Naš ovlašćeni GlobalGAP ocenjivač kroz razgovor sa radnicima prolazi kroz ove tačke i ispituje uslove rada u kojima radnici rade u pogledu zdravstvenih i bezbednosnih uslova i usaglašenost sa pravnim i zakonskim procedurama zemlje gde se provera vrši.

S obzirom da se pravni i zakonski uslovi od zemlje do zemlje razlikuju samim tim i GRASP zahtevi variraju u skladu sa ovim. Svaka zemlja ima usvojen zakon o radu i zapošljavanju gde su propisani uslovi u pogledu starosne granice, radnog vremena, minimalne zarade po učinku, godišnjem odmoru, materinstvu, zaradi i naknadi i sl. GRASP je tu da proveri usaglašenost i ispunjenost ovih odredbi sa zakonom od strane poslodavca.

Cilj ovog modula je takođe da obezbedi da radnici obavljaju svoje aktivnosti u bezbednim i zdravim uslovima, da su ispoštovani ugovori u pogledu osnovnih odredba zakona o radu i da ne dolazi do zloupotrebe radne snage ni na koji način.

GRASP je široko prihvaćen od strane brojnih Evropskih trgovinskih lanaca koji od svojih dobavljača traže posedovanje ovog modula.

Posedovanje GRASP-a pomaže proizvođačima da uspostave dobar sistem socijalnog upravljanja u svom poslovanju i da zaštite jedan od svojih najvažnijih resursa – svoje zaposlene.