IFS standard – Internacionalni standard za hranu

IFS standard – Internacionalni standard za hranu

Šta je IFS standard?

Standard IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative) i razvijen sa ciljem da proverava kompetentnost proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Internacionalni standard za hranu  IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom. IFS je razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi vreme i novac. Danas je široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije. Uvođenje IFS proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahteve ovog standarda, pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode, a omogućava im i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane, a njegovi osnovni ciljevi su:

 • Uspostavljanje opšteg standarda sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja;
 • Rad sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima;
 • Obezbeđivanje uporedivosti i transparentnosti kroz čitav lanac snabdevanja;
 • Smanjenje troškova i ušteda vremena, kako kupcima, tako i trgovinskim lancima.

Kome je namenjen IFS standard?

IFS standard kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. Namenjen je pretežno robnim markama velikih trgovinskih lanaca. IFS standard je primenjiv za dobavljače u svim fazama prerade hrane, osim kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.

Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice).

Uniformni standard i jednoobrazni način procene nivoa kvaliteta dobavljača, smanjuje potrebu trgovaca na malo za nezavisnim proverama. Za trgovce na malo, upravljanje lancem snabdevanja postaje konzistentno i efikasno. Ono smanjuje troškove procesa i povećava nivo bezbednosti za kupce, dobavljače i korisnike. Implementacija IFS standarda može biti ulaznica u krug dobavljača velikih trgovinskih lanaca, ali je takođe i šansa da se demonstrira opredeljenost za bezbednost hrane, njen kvalitet i legalnost, kao i za rad na stalnom unapređenju.

IFS standard primenjuje se kada se proizvodi prerađuju ili kada postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom primarnog pakovanja. Standard podržava odeljenja za proizvodnju i marketing u njihovim naporima da obezbede sigurnost i kvalitet robne marke.

Uspostavljanjem zajedničkog standarda sa ujednačenim sistemom ocenjivanja, IFS standard pomaže proizvođačima i trgovcima u maloprodaji da povecćaju transparentnost, smanje troškove i optimiziraju resurse.

IFS standard se ne primenjuje na sledecće aktivnosti:

 • Uvoz;
 • Trgovina;
 • Transport;
 • Skladištenje;

Prednosti uvođenja IFS standarda?

Osnovna prednost ovog standarda je poverenje u IFS sertifikaciju, odnosno proveru. Samo sertifikaciona tela koja su potpisala ugovor sa IFS-om imaju pravo da izdaju sertifikat o usaglašenosti sistema sa ovim standardom. IFS je jedini standard za koji je potrebno obnavljati sertifikat, odnosno vršiti ponovne provere na svake 2 godine.

Zaštićena baza sertifikovanih organizacija obezbeđuje uvid u status svakog preduzeća, njegov sertifikat, kao i izveštaj sa njegovih provera. IFS ovlašćena sertifikaciona tela su obavezna da sve podatke sa provera, uključujići izveštaj sa provere i akcioni plan, unesu u pomenutu bazu podataka.

Prema kodeksu trgovinskih lanaca, svi proizvođači ili trgovci brendiranom hranom moraju imati sertifikat IFS, koji im, između ostalog, omogućava:

 • Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta;
 • Olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa;
 • Sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda;
 • Povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i slika vaše kompanije;
 • Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere.

Struktura IFS standarda?

Svi IFS standardi imaju istu osnovnu strukturu i podeljeni su na dva dela: protokol provere i spisak zahteva (tehnička ček-lista).

 1. Spisak zahteva (tehnička ček-lista)

Ček-lista se razlikuje kod svakog standarda i sadrži sve zahteve, kao i dobre prakse koje moraju biti implementirane od strane kompanije, ako želi da bude sertifikovana prema IFS standardu.

Ček lista sadrži oko 250 zahteva, koji obrađuju pet osnovnih tema:

 • Odgovornost višeg menadžmenta;
 • Sistem upravljanja kvalitetom;
 • Upravljanje resursima;
 • Proces proizvodnje;
 • Merenje, analize, unapređenja.
 1. Protokol provere

U ovom specifičnom poglavlju, obrađene su sledeće teme:

 • Proces revizije, odnosno provere, od početnog zahteva kompanije do izdavanja IFS sertifikata;
 • Ocenjivanje i sistem bodovanja;
 • Učestalost provera (jednom godišnje);
 • Tipovi provera (inicijalna, provera za obnavljanje sertifikata i kontrolne provere);
 • Izbor sertifikacionog tela i sklapanje ugovora;
 • Uslovi za izdavanje sertifikata.
 1. Zahtevi za akreditaciona tela, IFS sertifikaciona tela i IFS proverivače

Pomenuti zahtevi odnose se pre svega na obrazovanje, iskukstvo i kompetencije proverivača.

 1. Zahtevi u vezi sa izveštajem sa provere, akcionim planom i sertifikatom

U ovom delu data je forma dokumenata, kako bi svi dokumenti bili slični, bez obzira na državu u kojoj se provera vrši, na jezik ili sertifikaciono telo koje je proveru sprovelo.

Šta je to implementacija IFS standarda?

Svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara, prilikom implementacije IFS standarda. Prilikom provere, IFS revizor isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda.

Dobija se realna slika preduzeća koja obezbeđuje dobru osnovu za početak unapređenja sistema uz pomoć IFS standarda. IFS standard ostavlja period od 12 meseci tokom kojih se moraju popraviti odstupanja koja su utvrđena tokom provere. Kompanija ima vremena da razvije sopstveno rešenje koje odgovara njenim procesima.

Preduzeća koja su prihvatila IFS standard pokazalo se da su poboljšala odnose sa kupcima i popravila svoju konkurentsku poziciju. Zato što se proces proizvodnje struktuira na novi način, tokom čega se pronalaze mesta koja je moguće unaprediti.

Implementacija IFS standarda daje smernice kako da konstantno poboljšavate kvalitet hrane u Vašoj organizaciji. Održavanje IFS sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bi se proverilo da li se sprovode zahtevi IFS standarda, unapređuje sistem i da li se na ovaj način dodaje vrednost Vašoj organizaciji.

Šta je to sertifikacija IFS standarda?

Prednost  IFS standarda je poverenje u IFS sertifikaciju, odnosno proveru. IFS je standard za koji je potrebno obnavljati sertifikat, odnosno vršiti ponovne provere na svake dve godine.

Zaštićena baza sertifikovanih organizacija obezbeđuje uvid u status svakog preduzeća, njegov sertifikat, kao i izveštaj sa njegovih provera. IFS ovlašćena sertifikaciona tela su obavezna da sve podatke sa provera, uključujući izveštaj sa provere i akcioni plan, unesu u pomenutu bazu podataka.