ISO 17020 Ocenjivanje usaglašenosti

ISO 17020 Ocenjivanje usaglašenosti

Šta je ISO 17020?

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje. ISO 17020 precizira uslove za nepristrasnost i konzistentnost aktivnosti ovih tela.

Ocenjivanja mogu sprovoditi kontrolna tela za privatne klijente, za svoje matične organizacije ili organe vlasti, sa ciljem da se pruže informacije o usaglašenosti predmeta koje se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, ugovorima… U standardu ISO 17020 nalaze se opšti zahtevi sa kojima kontrolna tela moraju da budu usklađena kako bi njihove usluge prihvatili klijenti i nadzorni organi.

Za dobijanje akreditacije preduslov je ispunjavanje zahteva ovog međunarodnosg standarda, a može se koristiti i za ocenjivanje druge strane ili ocenjivanje unutar same organizacije.

Standard ISO 17020 predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i procesa koji će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

Kome je namenjen ISO 17020?

Kontrolnim telima i njihovim akreditacionim telima, kao i drugim organizacijama koje se bave priznavanjem osposobljenost kontrolnih tela. Kontrolna tela neprestano nadgledaju kvalitet i sa njime konstantno upravljaju.

Kontrolna tela sprovode ocenu usaglašenosti za:

 • Privatne klijente, svoje matične organizacije;
 • Službene organa uprave, da bi obezbedila zainteresovanim stranama informacije koje se odnose na usaglašenost sa propisima, standardima ili specifikacijama.

Međunarodni standard ISO 17020 sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost njihovih aktivnosti kontrolisanja, a primenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja: fazi projektovanja, ispitivanju tipa, početnom kontrolisanju, kontrolisanju u upotrebi ili nadzoru. Parametri kontrolisanja mogu da obuhvate količinu, kvalitet, bezbednost, pogodnost za upotrebu i održavanje stalne bezbednosti funkcionisanja postrojenja ili sistema u radu.

Struktura standarda ISO 17020?

Struktura standarda ISO  17020 usklađena je sa ostalim standardima iz serije standarda ISO 17000.

 • Identifikovanje rizika po nepristrasnost i upravljanje ovim rizicima;
 • Definisanje zahteva za nezavisnost;
 • Definisanje i dokumentovanje zahteva za kompetentnost osoblja;
 • Dokumentovanje postupaka praćenja performansi kontrolnog osoblja;
 • Definisanje metoda i procedura kontrolisanja;
 • Kreiranje izveštaja o kontrolisanju;
 • Definisanje postupanja sa prigovorima i žalbama;
 • Uspostavljanje dokumentacije Sistema menadžmenta u skladu sa opcijom A ili B;
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.

 

Prednosti uvođenja ISO 17020?

Implementacijom i akreditacijom standarda ISO 17020 obezbeđuje se  promovisanje poverenja u tela koja sprovode kontrolisanje, kao i:

 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti;
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata;
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa nepristrasnosti i nezavisnosti kontrolnog osoblja u cilju zadovoljavanja zahteva i očekivanja klijenata;
 • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava;
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu;
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima);
 • Pružanje usluga kontrolisanja inostranim klijentima.

Uvođenje standarda ISO 17020 donosi mnogo prednosti kontrolnim i nadzornim telima, a neke od najvažnijih među njima su:

 • Konzistentnost u kvalitetu;
 • Veća lojalnost kupaca usled obezbeđenja konzistentnosti u kvalitetu;
 • Veća efikasnost usled boljeg razumevanja procesa i procedura;
 • Ušteda novca used boljeg razumevanja i optimizacije procesa, što dalje omogućava eliminisanje neefikasnosti i smanjenje troškova;
 • Smanjenje operativnih troškova usled smanjenja otpada i efikasnija upotreba resursa;
 • Veća profitabilnost.

Osnovna prednost koja se ostvaruje kroz akreditaciju kontrolnog tela je sticanje i održanje poverenja u rad i rezultate ispitivanja, kao akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti od strane korisnika i relevantnih državnih organa.

Šta je to implementacija ISO 17020?        

Ne radi se samo zbog sertifikacije implementacija standard ISO 17020, već se radi i zbog toga što daje i smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Redovnim posetama od strane konsultanta se sprovodi održavanje sistema ISO 17020, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Osnovne aktivnosti prilikom održavanja sistema ISO 17020 su:

 • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;
 • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;
 • Analize podataka dobijenih primenom ISO 17020 standarda;
 • Sprovođenje internih provera;
 • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;
 • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;
 • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 17020 od strane rukovodstva.

Prilikom implementacije standarda ISO 17020 angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi zahtevima za rad kontrolnih tela. Kako bi se sistem efikasno implementirao oni moraju biti dovoljno obučeni.

Implementacija standarda ISO 17020 (tj. primena i sprovođenje) u poslovnoj praksi organizacije, po pravilu, dovodi do jačanja postojećih tržišnih pozicija i istovremeno otvara mogućnost učešća na novim tržištima, dugoročno jača konkurentnost preduzeća i usklađenost poslovanja sa zahtevima domaćih, stranih i međunarodnih zakona i propisa.

Međunarodno prepoznati i priznati sertifikati, koji dolaze kao rezultat uspešne implementacije standardom zahtevanih rešenja i procesa sertifikacije, organizacijama omogućavaju da javnosti ukaže na svoju opredeljenost ka profesionalizmu, posvećenost neprekidnom usavršavanju svojih odnosa sa klijentima, partnerima i investitorima, i nastojanju da ostvare i zadrže prestižan nivo profesionalnog kredibiliteta u svim oblastima svog poslovanja.

Šta je to sertifikacija ISO 17020?

Sertifikacijom standarda ISO 17020 moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama svoju posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga koju nudite.

Koraci sertifikacije ISO 17020 standarda:

 1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem poslovanja i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 17020. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

 1. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 17020 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalaska neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 17020 standarda.

 1. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 17020 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.