ISO 22000 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

Šta je ISO 22000?

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane (Food safety management systems). Sistem menadžmenta bezbednošću hrane definiše zahteve koji omogućuju organizacijama kontrolu rizika bezbednosti hrane duž celokupnog lanca ishrane. Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije. Standard pruža međunarodnu harmonizaciju u oblasti standarda bezbednosti hrane, nudi alat za sprovođenje HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) u celom lancu snabdevanja hranom. ISO 22000 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

Ovaj standard se može primeniti na sve organizacije, bez obzira na veličinu, koji su uključeni u bilo kom aspektu lanca ishrane. ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. Ovo uključuje organizacije koje su, direktno ili indirektno uključeni u jedan ili više koraka lanca ishrane, kao što su primarni proizvođači, prerađivači hrane, maloprodaja, skladišta i prevoznici, ugostiteljski sektor. Uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.

Kome je namenjen ISO 22000?

Standard  ISO 22000 namenjena je organizacijama koje žele da uspostave fokusirani, koherentniji i integrisani Food Safety Management System (FSMS) nego što to zakon obično zahteva. Ovaj standard zahteva ispunjavanje svih važećih zakonskih i regulatornih kriterijuma koji se odnose na bezbednost hrane. ISO 22000 standard je primenljiv na sve organizacije u lancu snabdevanja hranom, bez obzira na veličinu. Počev od:

 • Proizvođača hrane;
 • Primarnih proizvođača preko;
 • Prerađivača hrane;
 • Operatera transporta i skladištenja i;
 • Kooperanata do;
 • Maloprodajnih i prodajnih mesta.

Standard se može primeniti i na međusobno povezane organizacije kao što su proizvođači opreme, ambalažnog materijala, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka. Može se primeniti na provajdere usluga. Sertifikacija za standard ISO 22000 namenjena je svim organizacijama u lancu snabdevaja hranom koje žele svojim kupcima da obezbede sigurnost i poverenje u svoj proizvod. Poverenje kupaca u proizvod danas postaje sve važnije.

Kupci, sa jedne strane, zahtevaju bezbednu hranu, ali i proizvođači hrane  traže da sastojci dobijeni od njihovih dobavljača budu bezbedni.

Struktura standarda ISO 22000?

 • Kontekst organizacije;
 • Sprovođenje analize opasnosti i procena rizika;
 • Politika bezbednosti hrane;
 • Razvoj ciljeva i programa;
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Obuka zaposlenih;
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama;
 • Interna provera;
 • Upravljanje neusaglašenostima, povlačenje i opoziv proizvoda;
 • Korektivne mere i programi poboljšanja;
 • Preispitivanje od strane rukovodstva;
 • Stalno poboljšanje.

Prednosti uvođenja ISO 22000?

 • Poboljšanje bezbednosti hrane;
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda;
 • Jačanje zaštite i poverenja potrošača;
 • Povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane;
 • Interaktivna komunikacija;
 • Sprovođenje takozvanih preduslovnih programa (prerequisite programs, PRP) kao osnove funkcionalnog HACCP-a.

Koristi ISO 22000:

 • Smanjenje incidenata bezbednosti hrane i troškova;
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom i HACCP principima;
 • Poboljšanje poslovnog imidža;
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbednosti proizvoda;
 • Ušteda troškova kroz simulaciju sledljivosti i opoziva proizvoda;
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Šta je to implementacija ISO 22000?

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001, a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP u primeni, u velikim preduzećima koja se bave prehrambenom industrijom, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. ISO 22000 u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Standard ISO 22000 koristi vašoj organizaciji i na taj način što omogućava veću transparentnost, zahvaljujući minimiziranju glavnih rizika od hrane, s jedne strane, istovremeno pružajući veću sigurnost i kupcima i krajnjem potrošaču.

Sprečavanje problema koji nastaju zbog nebezbedne hrane i procena zakonske usklađenosti mogu vam pomoći da zaštitite vaš brend.

Primena sistema upravljanja bezbednošću hrane u skladu sa ISO 22000 standardom menja pristup vaše kompanije iz retroaktivnog testiranja kvaliteta u preventivni način razmišljanja.

Preduzeća se suočavaju sa visokim zahtevima zakonodavaca, kupaca i potrošača kako bi se osigurali dosledno sigurni proizvodni procesi. Efikasan sistem upravljanja prilagođen vašim procesima pomoći će vam u sprečavanju propusta koji se tiču sigurnosti hrane i pratećim troškovima. Takođe, će i povećati pouzdanost u poštovanju zakona. Posvećenost svesnom upravljanju rizikom biće jedna od vaših glavnih konkurentskih prednosti.

Upravljanje bezbednošću hrane je važan problem. Higijena i bezbednost hrane postaju sve veća potreba u prehrambenoj industriji. Stoga je održavanje bezbednosti i higijene hrane oba vezan proces za održavanje preduzetnika na današnjem konkurentnom tržištu.

Implementacijom ISO 22000 – sistema upravljanja bezbednošću hrane, izvršićete adekvatnu obuku zaposlenih, dobićete jasne preporuke za poboljšanje zatečenog stanja, definisaćete sve neophodne procedure i zapise kako bi ste lakše mogli da pratite sve rizike i prilike koji utiču na Vaše poslovanje.

 • Povećanju kvaliteta proizvoda;
 • Podigli nivo bezbednosti i ispravnosti proizvoda;
 • Izvršili dodatne obuke zaposlenih;
 • Uveli nove procedure i promenili loše navike u poslovanju;
 • Dokazali klijentima i zainteresovanim stranam da su oni na prvom mestu;
 • Izvršili oprimizaciju poslovanja;
 • Jačate poverenje među potrošačima garantujući proizvod visokog kvaliteta.

Šta je to sertifikacija ISO 22000?

Da bi se izvršila sertifikacija ISO 22000 potrebno je zvanično izvršiti proveru da li su ispunjeni svi zahtevi vezani za standard, kao i ciljevi i politika poslovanja kompanije. Sertifikaciju vrše nezavisna međunarodna sertifikacion tela. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.

Ova je grupa međunarodnih standarda koja obuhvata sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema menadžmenta bezbednosti hrane. Standard ISO 22000 ima za osnovu principe HACCP sistema za dobijanje finalnog prehrambenog proizvoda u potpunosti poštujući standarde bezbednosti: praćenje, proučavanje i opis proizvodnog procesa radi preventive ili uspostavljanja kontrole u slučaju rizika za bezbednost hrane, sprovođenje analize, procena i uspostavljanje kontrole, menadžment i raspolaganje resursima.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 22000 sertifikata:

 • Definisanje konteksta organizacije;
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika;
 • Istraživanje incidenata;
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija);
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere;
 • Preispitivanje od strane rukovodstva;
 • Prijava za sertifikaciju;
 • Faza 1 – sertifikaciona provera;
 • Faza 2 – sertifikaciona provera;
 • Izdavanje ISO 22000 sertifikata;
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.