ISO 26000 Društvena odgovornost

ISO 26000 Društvena odgovornost

Šta je ISO 26000?

ISO 26000 je međunardni standard koji daje uputstva i smernice, a ne zahteve, tako da ne može biti sertifikovan za razliku od nekih drugih dobro poznatih ISO standarda. Pomaže da se razjasni šta je društvena odgovornost, pomaže organizacijama da prevedu principe u delotvorne akcije i deli najbolje prakse u vezi sa društvenom odgovornošću, na globalnom nivou. Namenjen je svim vrstama organizacija bez obzira na njihovu delatnost, veličinu ili lokaciju.

ISO 26000 pruža smernice onima koji prepoznaju da je poštovanje društva i životne sredine ključni faktor uspeha. Primena ISO 26000 se sve više posmatra kao način procene posvećenosti organizacije održivosti i njenog ukupnog učinka.

Predstavnici vlada, nevladinih organizacija, industrije, potrošačkih grupa i radničkih organizacija širom sveta bili su uključeni u njen razvoj, što znači da predstavlja međunarodni konsenzus.

Organizacije širom sveta i njihove zainteresovane strane sve više postaju svesne potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i prednostima koje iz toga proizilaze.

Evropska komisija u svojim Smernicama za politiku društvene odgovornosti preduzeća, društvenu odgovornost preduzeća definiše kao “koncept prema kojem preduzeće na dobrovoljnoj bazi integriše brigu o društvenim pitanjima i zaštiti životne sredine u svoje poslovne aktivnosti i odnose sa zainteresovanim stranama (vlasnicima, deoničarima, zaposlenima, potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širom javnošću). Cilj društvene odgovornosti je da doprinese održivom razvoju.

ISO 26000 u okviru svojih smernica definiše sedam načela društvene odgovornosti:

 • Odgovornostorganizacije za sopstveni uticaj na društvo i životnu sredinu;
 • Transparentnostorganizacije u donošenju odluka i aktivnostima koje utiču na društvo i životnu sredinu;
 • Etičko ponašanje;
 • Poštovanje interesa zainteresovanih strana, razmatranje istih i odgovaranje na njih;
 • Poštovanje pravne države;
 • Poštovanje međunarodnih normi ponašanja;
 • Poštovanje ljudskih pravai prepoznavanje njihovog značaja i univerzalnosti.

Kome je namenjen ISO 26000?

Standardard ISO 26000 je dizajniran tako da bude koristan svim organizacijama bez obzira na tip i veličinu, da li su u privatnom, javnom ili neprofitnom sektoru i da li posluju u razvijenim ili u zemljama u razvoju. Mogu ga koristiti sve organizacije koje tek počinju da se bave društvenom odgovornošću kao i one koje su već iskusne u ovoj oblasti da bi im pomogao njihovom održivom razvoju.

Nije namenjen i nije odgovarajući za potrebe sertifikacije ili regulatornu, odnosno ugovornu obavezu. Svaka ponuda za sertifikaciju prema ISO 26000 ili svaka izjava o sertifikaciji prema ISO 26000 bilo bi pogrešno tumačenje namere i svrhe, kao i zloupotreba ovog međunarodnog standarda. ISO 26000 nije standard za sistem menadžmenta i ne sadrži zahteve, tako da svaka sertifikacija u tom smislu ne bi predstavljala dokaz o usaglašenosti sa ovim standardom.

Struktura standarda ISO 26000?

 • Obim;
 • Termini i definicije;
 • Razumevanje društvene odgovornosti;
 • Principi društvene odgovornosti;
 • Prepoznavanje društvene odgovornosti i angažovanje zainteresovanih strana;
 • Smernice o osnovnim temama društvene odgovornosti;
 • Smernice za integraciju društvene odgovornosti u organizaciju.

 Prednosti uvođenja ISO 26000?

 • Pomaže organizacijama u rešavanju njihovih društvenih odgovornosti poštujući kulturne, društvene, ekološke i pravne razlike i uslove ekonomskog razvoja;
 • Pruža praktične smernice u vezi sa operacionalizacijom društvene odgovornosti;
 • Pomaže u identifikovanju i angažovanju sa zainteresovanim stranama i povećanju verodostojnosti izveštaja i tvrdnji o društvenoj odgovornosti;
 • Naglašava rezultate performansi i poboljšanja;
 • Povećava poverenje i zadovoljstvo u organizacije među svojim klijentima i drugim zainteresovanim stranama;
 • Promoviše zajedničku terminologiju u oblasti društvene odgovornosti;
 • Proširuje svest o društvenoj odgovornosti.

Svaka kompanija ili organizacija koja za sebe može da kaže da je društveno odgovorna, usled toga ostvaruje brojne pogodnosti i benefite, a neke od najosnovnijih prednosti koje donosi standard ISO 26000 su:

 • Ostvarivanje konkurentske prednosti;
 • Bolja reputacija;
 • Sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih, kupaca, klijenata ili korisnika;
 • Moral, posvećenost i produktivnost zaposlenih;
 • Bolji odnos sa kompanijama, vladama, medijima, dobavljačima, kolegama, korisnicima i zajednicom u okviru koje se obavlja delatnost.

Šta je to implementacija ISO 26000?

Prilikom implementacije ISO 26000 veoma je važno angažovanje zaposlenih, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi ovim sistemom. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Saveti za implementaciju ISO 26000:

 • Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;
 • U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;
 • Uporedite svoje postojeće sisteme za društvenu odgovornost sa zahtevima standarda ISO 26000;
 • Uspostavite i odredite tim za implementaciju;
 • Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i vremenski sled implementacije;
 • Prilagodite zahteve društvene odgovornosti ISO 26000 Vašem poslovanju;
 • Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;
 • Podelite svoje znanje o ISO 26000 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;
 • Redovno preispitujte svoj ISO 26000 sistem kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

Implementacija standard ISO 26000 se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju.

ISO 26000 dodaje vrednost postojećoj praksi u oblasti društvene odgovornosti i produbljuje razumevanje i implementaciju društvene odgovornosti putem:

 • Razvijanja međunarodne usaglašenosti o značaju društvene odgovornosti i tema na koje se organizacije moraju fokusirati;
 • Pružanja uputstva o transformaciji principa u efektivne aktivnosti;
 • Redefinisanja najbolje prakse koja je već napredovala i širenja informacija na globalnom nivou za dobrobit međunarodne zajednice.

Šta je to sertifikacija ISO 26000?

Koraci sertifikacije ISO 26000:

 1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost, koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju društvene odgovornosti i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 26000. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

 1. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 26000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 26000.

 1. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 26000 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.