ISO 37001:2016 SISTEMI MENADŽMENTA PROTIV MITA

ISO 37001:2016 SISTEMI MENADŽMENTA PROTIV MITA

ŠTA RADIMO:

DEFINIŠEMO PROCESE UPRAVLJANJA RIZICIMA U VEZI SA MITOM I KORUPCIJOM, OD IDENTIFIKOVANJA OPASNOSTI I OCENE RIZIKA U VEZI SA MITOM DO PLANIRANJA I SPROVOĐENJA MERA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA, PREKO UPRAVLJANJA CILJEVIMA I MERAMA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE, UPRAVLJANJA INCIDENTIMA U VEZI SA MITOM, TE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PERFORMANSI I UPRAVLJANJA RIZICIMA I PRILIKAMA U VEZI SA MENADŽMENTOM PROTIV MITA