ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Šta je ISO 45001?

Prvi međunarodni standard u svetu koji se bavi zdravljem i bezbednošću na radu, ISO 45001, Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – zahtevi sa uputstvima za upotrebu, nudi jedinstven i jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje performanse. Top menadžment organizacije, ima za cilj da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i posetioce. Da bi se ovo postiglo, ključno je kontrolisati sve faktore koji mogu dovesti do bolesti, povreda i u ekstremnim slučajevima smrti, ublažavajući negativne efekte na fizičko, mentalno i kognitivno stanje osobe – ISO 45001 pokriva sve te aspekte. ISO 45001 se fokusira na interakciju između organizacije i svog poslovnog okruženja.

 • ISO 45001 je zasnovan na procesu
 • ISO 45001 je dinamičan u svim klauzulama
 • ISO 45001 razmatra i rizik i mogućnosti
 • ISO 45001 uključuje stavove zainteresovanih strana

Ove tačke predstavljaju značajan pomak u pogledu toga kako je percipirano zdravlje i bezbednost na radnom mestu.

Kome je namenjen ISO 45001?

Standard ISO 45001 je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Strateška i operativna odluka organizacije je primenjivanje Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Uspeh Sistema menadžmenta zavisi od liderstva, posvećenosti i učestvovanja na svim nivoima i funkcijama u organizaciji. Usvajanje ISO 45001 Sistema menadžmenta predviđeno je da omogući organizaciji da obezbedi bezbednost i zdravlje na radnim mestima, sprečava povrede i narušavanje zdravlja u vezi sa radom i stalno poboljšava svoje performanse.

Za organizaciju od suštinskog značaja je da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru. ISO 45001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja, tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima. Cilj ISO 45001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost organizacije.

Automatizacija i industralizacija proizvodnje na svetskom nivou, razvoj alata i tehnologija za čiju primenu je neophodna posebna obučenost i stvaranje bezbednih uslova za rad, posebno u građevinarstvu, hemijskim industrijama i sličnim delatnostima dovela je do okolnosti u kojima radi veliki broj ljudi i može doći do incidenata sa ozbiljnim posledicama. Poslodavci poslovno i moralno imaju dužnost da obezbede sve uslove da se minimalizuje ili ukloni rizik od povređivanja i razboljevanja zaposlenih.

Povrede na radu i profesionalna oboljenja (incidentne situacije) nisu samo neprijatnost za zaposlene i njihove porodice već i za poslodavce koji kroz troškove od štete na imovini i opremi, troškove lečenja povređenih, zastoja proizvodnje i slično mogu imati ozbiljne novčane gubitke.

Predmet zakonske regulative je već odavno bezbednost i zdravlje na radu, ali i međunarodnog standarda ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku bezbednosti i zdravlja na radu i upravlja svojim opasnostima po zdravlje i bezbednost na radu.

Struktura standarda ISO 45001?

 • Kontekst organizacije,
 • Procena rizika po radnim mestima,
 • Politika bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Istraživanje incidenata,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Prednosti uvođenja ISO 45001?

Standardi ISO 45001 pružaju organizaciji elemente efikasnog sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koji mogu biti integrisani sa drugim sistemima upravljanja i pomoći organizaciji da postigne bolju zaštitu na radu, zdravlstvenih i sigurnosnih performansi, ali  i ekonomskih ciljeva.

 • Podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju zaposlenih i posetilaca,
 • Ispunjenje zakonskih regulativa,
 • Smanjenje mogucnosti nastanka bezbednosnih incidenata i povreda na radu,
 • Povećanje produktivnosti izbegavanjem zastoja usled povreda na radu,
 • Poboljšanje ugleda organizacije,
 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj povreda na radu,
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbednosti i zdravlju zaposlenih, klijenata i dobavljača,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Šta je to implementacija ISO 45001?

Da bi se na adekvatan način primenjivao standard ISO 45001 neophodno je identifikovati sve moguće opasnosti, proceniti visinu njihovog uticaja i definisati način na koji će se kontrolisati. U skladu sa tim formulišu se ciljevi koji moraju biti u skladu zakonskom regulativom jer je jedan od posebnih zahteva standarda upravo kompletna usaglašenost sa zakonskom regulativom u državi u kojoj se obavlja delatnost. Iz ciljeva proističu i programi koji definišu načine i dinamiku njihove realizacije. Ako se najviše rukovodsto na adekvatan način fokusira na implementaciju i primenu standarda ISO 45001, primena Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu donosi brojne koristi među kojima su:

 • Viši nivo produktivnosti zaposlenih,
 • Smanjenje povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih,
 • Smanjenje troškova usled odlaska zaposlenih na bolovanja,
 • Smanjenje troškova usled oštećenja na opremi i/ili imovini,
 • Povećanje ugleda ogranizacije i poverenja klijenata.

ISO 45001 se uspešno implementira u svim granama industrije, tehničkim kompanijama, hotelima i turističkim organizacijama, pomorskim kompanijama, računovodstvenim preduzećima, svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

Svi klijenti koji su imali priliku da implementiraju ovaj standard, tvrde da Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu promoviše sigurno i zdravo radno okruženje pružanjem okvira koji pomaže organizaciji da: prepozna i kontroliše zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjuje mogućnost nesreće, uključuje zakonske norme i poboljšava ukupan učinak društva.

Šta je to sertifikacija ISO 45001?

Sertifikacija za ISO 45001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija opasnosti i procena rizika,
 • Istraživanje incidenata,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 45001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.