ISO 55000 Menadžment imovinom – Opšti pregled, principi i terminologija

ISO 55000 Menadžment imovinom – Opšti pregled, principi i terminologija

 Šta je ISO 55000?

Ovim međunarodnim standardom se obezbeđuje opšti pregled menadžmenta imovinom, njegovim principima i terminologijom i očekivane koristi od usvajanja menadžmenta imovinom. Ovaj međunarodni standard može da se primeni na sve vrste imovine i mogu da ga primene organizacije svih vrsta i veličina.

ISO 55000 definiše sredstvo kao stavku, stvar ili entitet koji ima potencijalnu ili stvarnu vrednost za organizaciju. ISO standard za upravljanje imovinom je napisan da se primenjuje na materijalnu imovinu (npr. opremu, imovinu, inventar, infrastrukturu, IT, ljudske resurse, itd.) i nematerijalnu imovinu (npr. lizing, opcije, brendovi, digitalna sredstva, intelektualna svojina, zakonska prava, ugled i sporazumi). Jednostavno, upravljanje imovinom pomaže organizacijama da bolje ostvare organizacione ciljeve dok istovremeno ostvaruju veću vrednost od svojih sredstava.

ISO 55000 navedene osnove upravljanja imovinom sumirane su na sledeći način:

 • Vrednost: upravljanje imovinom se ne fokusira na samo sredstvo, već na vrednost koju sredstvo može da pruži organizaciji.
 • Usklađenost: upravljanje imovinom prevodi organizacione ciljeve u tehničke i finansijske odluke, planove i aktivnosti.
 • Liderstvo: upravljanje imovinom nastoji da omogući vođstvo i organizacionu posvećenost na svim nivoima kako bi se ostvarila vrednost koju omogućavaju sredstva.
 • Uverenje: upravljanje imovinom daje sigurnost da će sredstva ispuniti svoju potrebnu svrhu.

Kome je namenjen ISO 55000?

Ovaj međunarodni standard daje pregled upravljanja imovinom, njegove principe i terminologiju, kao i očekivane koristi od usvajanja upravljanja imovinom.

Ovaj međunarodni standard se može primeniti na sve vrste sredstava i na sve tipove i veličine organizacija.

Ovaj međunarodni standard je namenjen da se posebno koristi za upravljanje fizičkim sredstvima, ali se može primeniti i na druge vrste sredstava.

Ovaj međunarodni standard ne pruža finansijske, računovodstvene ili tehničke smernice za upravljanje određenim vrstama sredstava.

Za potrebe ISO 55001, ISO 55002 i ovog međunarodnog standarda, termin „sistem upravljanja imovinom“ se koristi za označavanje sistema upravljanja za upravljanje imovinom.

Struktura standarda ISO 55000?

Po konvenciji, potpuno funkcionalni sistemi upravljanja imovinom uključuju sledeće karakteristike i sadržaj:

Kontekst organizacije: izjava o misiji, viziji, ciljevima i zadacima organizacije u skladu sa potrebama i očekivanjima zainteresovanih strana. Ovo se koristi za strukturiranje zahteva koji će biti obuhvaćeni u strateškom planu upravljanja imovinom. Ovaj strateški plan obezbeđuje upravljanje za podređene planove upravljanja imovinom.

Liderstvo: liderstvo mora biti veoma vidljivo i vodeći aktivnosti upravljanja imovinom u skladu sa strateškim planom upravljanja imovinom. Ovo zahteva jasnu politiku, dodelu odgovornosti i delegiranje uloga i ovlašćenja.

Planiranje: dobro shvaćen, inteligentan i prilagodljiv pristup za prevođenje rizika i prilika u dobro artikulisane planove upravljanja imovinom, uključujući specifične ciljeve, akcije i kriterijume za uspeh. Ovo mora biti kontinuiran proces.

Podrška: planovi upravljanja imovinom moraju biti podržani resursima, kompetencijama osoblja, svešću o situaciji, efikasnom komunikacijom, jasno navedenim zahtevima i sposobnim sistemima za informisanje / podršku odlučivanju da bi bili uspešni.

Operacije: planovi upravljanja imovinom se sprovode kroz operacije koje usmeravaju strategije, aktivnosti i sposobnosti. Ovo uključuje aktivno upravljanje resursima u skladu sa ciljevima plana i proaktivnim rešenjima i strategijama upravljanja promenama.

Evaluacija učinka: sistemi upravljanja imovinom moraju uključivati pažljivo praćenje učinka, merenje, analizu i aktivnosti evaluacije. Sistemi evaluacije učinka uključuju aktivne, dobro opisane interne revizije i preglede menadžmenta.

Poboljšanje: sistemi upravljanja imovinom takođe moraju uključiti sisteme i strategije za upravljanje neusaglašenostima i korektivnim akcijama, preventivne akcije zasnovane na pouzdanosti i strateški organizovana stalna poboljšanja.

Prednosti uvođenja ISO 55000?

Implementacija sistema upravljanja imovinom može pomoći organizaciji da postigne formalnu usklađenost sa ISO 55000 i omogući realizaciju vrednosti. Dobar sistem upravljanja imovinom može biti samo koristan za kompaniju. Opšte koristi koje su identifikovali ISO 55000 su:

 • Poboljšane finansijske performanse;
 • Informisane odluke o ulaganju u imovinu;
 • Upravljanje rizikom;
 • Poboljšane usluge i rezultati;
 • Demonstrirana društvena odgovornost ;
 • Demonstrirana usklađenost;
 • Poboljšana reputacija;
 • Poboljšana održivost organizacije;
 • Poboljšana efikasnosti i efektivnosti.

Dugoročna priroda upravljanja imovinom čini kvantifikovanje takvih koristi izazovnim — za neke koristi mogu biti potrebne godine da se materijalizuju, ali će imati značajan uticaj na kompaniju. Ipak, sve je više opipljivih dokaza da dobro upravljanje imovinom obezbeđuje značajan povraćaj ulaganja.

Šta je to implementacija ISO 55000?

Ovaj međunarodni standard je prvenstveno namenjen za:

 • One koji razmatraju kako da poboljšaju ostvarivanje vrednosti za svoju organizaciju na osnovu svojih sredstava;
 • Oni koji su uključeni u uspostavljanje, implementaciju, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja imovinom;
 • Oni koji su uključeni u planiranju, dizajnu, implementaciji i pregledu aktivnosti upravljanja imovinom; zajedno sa pružaocima usluga.

Šta je to sertifikacija ISO 55000?

Sertifikacija za ISO 55000 se preporučuje svim organizacijama bilo koje veličine ili sektora čije nadležnosti uključuju upravljanje imovinom.

Prednosti sertifikacije:

 • Dobićete međunarodno priznati sertifikat;
 • Poboljšan kvalitet vaših usluga;
 • Poboljšana reputacija i efikasnost vaše organizacije;
 • Ojačana održivost vaše organizacije;
 • Usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtevima.