Kontekst – upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima treba da omogući razvoj svesti o potrebi tretiranja rizika u organizaciji. Rizici su vrlo često subjektivna forma i zavise od “apetita”, odnosno sklonosti ka preuzimanju, pa revizija i odobravanje kao i usvajanje odluka koje se tiču rizika moraju biti donešene na odgovrajućem nivou.