Kontekst – upravljanje rizicima

Svrha Upravljanja rizicima je definisanje aktivnosti, ovlašćenja i odgovornosti i pratećih dokumentovanih informacija u procesu identifikacije opasnosti  u vezi sa poslovanjem. Koraci dužni pažnje: identifikacija opasnosti, procena rizika, analiza rizika, vrednovanje rizika, tretman rizika i preispitivanja primenjenih mera za postupanje sa rizicima, komunikacija i uključivanje po pitanju rizika i upravljanja rizicima. Ne zaoboravite i PRILIKE.