SCC standard Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu

SCC standard Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu

Šta je SCC standard?

SCC standard (Safety Certificate Contractors) Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu je međunarodno priznat standard za sisteme upravljanja bezbednošću, pokriva zdravlje i zaštitu životne sredine za izvođače i podizvođače, koji pružaju svoje usluge i vrše radove na lokaciji klijenta. Namenjen je izvođačima i pružaocima tehničkih usluga, u industrijama sa osetljivim bezbednosnim pitanjima, kao što su naftna i hemijska industrija, građevinska industrija, procesna industrija, pružaoci usluga železničke infrastructure i konstruktori postrojenja. SCC standard je inicijalno razvijen kako bi omogućio proizvođačima zaštitnih kaciga da pojačaju svest o bezbednosti, smanjivanjem broja nezgoda na lokacijama izvođenja radova.

Osnovno ljudsko pravo i primer dobrog poslovanja su bezbedni radni uslovi, samim tim potreba za poboljšanim uslovima rada i adekvatnim naknadama prilikom nezgoda dobija na sve većem značaju. Sve više kompanija stavlja fokus na eliminaciju rizika na radnom mestu.

Kome je namenjen SCC standard?

SCC standard je ulaznica za globalno tržište. Sve veći broj organizacija iz uslužnog i industrijskog sektora (posebno nafte, gasa, uglja i energetike) zahtevaju da sopstveno i strano osoblje uspešno završi obuku o bezbednosti, a izvođači i podizvođači poseduju SCC sertifikat.

SCC standard je internacionalni standard za bezbednost, zdravlje i upravljanje životnom sredinom, za izvođače i podizvođače tehničkih usluga na lokaciji klijenta. SCC standard je osmišljen kako bi se osigurala veća bezbednost na gradilištu, zdravlje ljudi i zaštita okoline.

Prvobitno zamišljen da omogući organizacijama da rade sa većom svešću o bezbednosti i smanje broj nesreća, SCC se postepeno smatra obaveznim zahtevom za kompanije, posebno za preduzeća koja obavljaju svoje aktivnosti u prostorijama svojih klijenata.

Ciljna grupa:
• Sve kompanije koje obezbeđuju tehničke usluge trećim licima;
• Kompanije koje se bave planiranjem, izgradnjom, instalacijama i održavanjem;
• Kompanije koje se bave čišćenjem i odlaganjem otpada.

SCC je veoma tražen u sledećim sektorima i disciplinama:
• Petrohemija;
• Mašinstvo;
• Elektrotehnika;
• Izgradnja skela;
• Niskogradnja;
• Metal;
• Procesna industrija;
• Izolacija;
• Transport;
• Industrijsko čišćenje;
• Održavanje.

Prednosti uvođenja SCC standarda?

SCC standrad pomaže kompanijama i organizacijama da:
• Identifikuju i upravljaju trenutnim i budućim pretnjama po bezbednost i zdravlje na radu;
• Zauzmu proaktivan pristup za smanjivanje uticaja usled nastalih incidenata;
• Postavljanje kontrole radi merenja i održavanja konstantne bezbednosti i zdravlja na radu;
• Unapređenje načina rada i poboljšavanje procesa u organizaciji;
• Sebe predstave kao društveno odgovorne u upravljanju rizicima.

Obezbeđuje veću efikasnost i bezbednost, pruža usklađenost sa propisima i smanjuje rizik od povreda na radnom mestu.Možete konstantno i efikasno da pratite i upravljate svakom pojavom novog rizika u Vašoj + organizaciji pomoću SCC standard. SSC standard predstavlja i značajan metod za unapređenje poslovanja i procesa koji će povećati kvalitet saradnje sa klijentima.

Poboljšajte tržišnost – Vaše poslovanje stiče globalnu vidljivost i poverenje javnosti pokazujući da ste posvećeni tome da svi, a ne samo vaši zaposleni, budu bezbedni na poslu. Povećajte produktivnost – smanjenjem ili eliminacijom nesreća i zdravstvenih problema, minimizirate poslovne rizike i poboljšavate produktivnost. Globalno prisustvo – stabilni međunarodni stručnjaci su dobro opremljeni da primene koristan eksterni pogled na vaše procese, čime se minimiziraju postojeći rizici i poboljšava vaša reputacija u industriji.

Struktura SCC standarda?

Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu sadrži:
• Odredbe zakona o zaštiti radnika;
• Procena opasnosti i rizika;
• Uzrok nezgode, kontrola udesa i prevencija udesa;
• Bezbednosno svesno ponašanje;
• Operativna organizacija;
• Radno mesto i uputstva za rad;
• Hitne procedure;
• Opasne materije;
• Sprečavanje požara i eksplozija;
• Radni materijali;
• Radne procedure;
• Struja i zračenje.

Šta je to implementacija SCC standarda?

SCC standard je obavezan zahtev za svaku kompaniju koja izvodi aktivnosti na gradilištima koja ne spadaju pod njihovu lokaciju.

Uvođenjem SCC standarda , kompanije se posvećuju dugoročnim ciljevima kontinuiranog unapređenja upravljanju politikama zdravlja i bezbednosti. Implementacija i sertifikacija prema zahtevima SCC standarda je moguća za sve organizacije u Srbiji bez obzira na veličinu i region.

Tipovi SCC-a standarda:
• SCC* – ograničen sertifikat za male kompanije do 35 zaposlenih koje ne angažuju usluge podugovarača;
• SCC** – neograničen sertifikat za kompanije sa preko 35 zaposlenih u proseku po kalendarskoj godini;
• SCP – Safety Certificate Personnel Leasing – za kompanije/agencije koje obezbeđuju radnu snagu za izvođenje radova.

Šta je to sertifikacija SCC standarda?

Sertifikacijom SCC standarda, prioritet se daje dobrobiti zaposlenih, poboljšanju zadovoljstva klijenata i pridobijanju statusa poželjnog dobavljača na tržištu.

Koraci sertifikacije:

1. Analiza neusaglašenosti
Ovo je opcioni korak gde se pažljivo posmatra Vaš postojeći sisteme za upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine i poredimo ih sa SCC-om. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pritom Vam štedeći vreme i novac.

2. Formalna procena
Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo pregledamo da li su potrebne SCC procedure i kontrole razvijene. Rezultati ispitivanja će biti podeljeni sa Vama i ukoliko identifikujemo neusaglašenosti, Vi ih možete uskladiti. Ako su svi uslovi ispunjeni, mi ćemo proceniti nivo implementacije procedura i mere kontrola u okviru Vaše organizacije, kako biste bili sigurni da se efikasno sprovode.

3. Sertifikacija
Nakon što ste završili formalnu procenu, dobićete SCC sertifikat koji važi tri godine, pod uslovom godišnje nadzorne provere. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama tokom tog perioda i redovno Vas posećivati, kako bi se uverio da sistem ostaje funkcionalan i da se konstantno poboljšava.