SCC SAFETY CERTIFICATE FOR CONTRACTORS

SCC SAFETY CERTIFICATE FOR CONTRACTORS

SAFETY CERTIFICATE FOR CONTRACTORS „BEZBEDNI (POD)IZVOĐAČI

1. ŠTA JE SCC?

 SCC – SAFETY CERTIFICATE FOR CONTRACTORS „BEZBEDNI (POD)IZVOĐAČI” je standard za ocenu i sertfikaciju organizacija koje rade na lokaciji klijenta, kako bi se rizici po živote zaposlenih i okolinu sveli na prihvatljivu meru.

2. ZAŠTO SCC?

 Priručnici, procedure i upustva koja proizilaze iz SCC, a tiču se bezbednosti treba da budu na raspolaganju kako bi se minimizirali potencijalni rizici i kako bi se izbegli finansijski i operativni gubici.

Bezbednost i zdravlje na radu i aspekti i uticajI životne sredine su ključni problemi za organizacije širom sveta, posebno za zaposlene na visoko rizičnim poslovima.

Vrlo često Vi kao (pod)izvođači ste angažovani u industrijama sa značajnim opasnostima po živote zaposlenih i okolinu, pa SCC je osmišljen tako da služi upravo minimiziranju rizika na lokaciji klijenta.

 4. CILJ

IMLEMENTACIJA NAJBOLJEG NAČIN DONOŠENJA ODLUKA I MERA ZA IDENTIFIKACIJU I MINIMIZIRANJE RAZLIČITIH NIVOA RIZIKA KOJI SE ŠTETNI PO DOBROBIT ZAPOSLENIH I OKOLINE, KAO I ČUVANJE POZICIJE ODGOVORNOG (POD)IZVOĐAČA.