SMETA – SEDEX Provera društvene odgovornosti

SMETA – SEDEX Provera društvene odgovornosti

Šta je SMETA – SEDEX?

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) je sistem zasnovan na umrežavanju velikog broja kompanija iz svih delova sveta i iz svih industrijskih sektora, osmišljen da pomogne kompanijama da upravljaju podacima o performansama i radnim praksama u svom lancu snabdevanja. Korist od toga imaju članovi SEDEX-a, zato što mogu direktno da objavljuju svoje izveštaje sa provera, kako bi izveštaji bili dostupni svim članovima SEDEX-a.

Članovi SEDEX-a su usaglasili Vodič za najbolju praksu (Best Practice Guide), zajedničku metodologiju za poboljšanje standarda provere i promovisanje međusobnog prihvatanja izveštaja. Pored principa iz ETI osnovnog kodeksa (ETI Base Code), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) takođe preispituje performanse koje se odnose na radne odnose, etičko poslovanje, menadžment sistem i implementaciju ovih zahteva, podugovaranje, bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.

Kome je namenjen SMETA – SEDEX?            

SEDEX je najveća platforma za kupce, dobavljače i proveravače na kojoj se prikupljaju, dele i skladište informacije o lancima snabdevanja iz celoga sveta.

SMETA predstavlja metodologiju, koju je razvio SEDEX, za proveru poslovanja kompanija prema načelima etičnosti baziranih na primeni dobre prakse.

Struktura SMETA – SEDEX?

Kompanije se u SEDEX bazi podataka registruju kao A, B ili AB članovi, zavisno od njihove delatnosti:

 • A Članovi: Trgovci na malo koji žele upravljati svojim dobavljačima putem SEDEX-a.
 • B Članovi: Proizvođači od kojih se traži da podele podatke o svojoj održivosti sa svojim kupcima.
 • AB Članovi: Prerađivači i trgovci koji primaju informacije od svojih dobavljača, ali i pružaju informacije o svojoj održivosti svojim kupcima.

Prednosti uvođenja SMETA – SEDEX?

Prednosti za kompanije članice SEDEX-a:

 • Poboljšani odnosi sa dobavljačima i upravljanje lancem snabdevanja;
 • Zaštićena i poboljšana reputacija i smanjen reputacioni rizik;
 • Poboljšana konkurentska pozicija za dobavljače;
 • Demonstrirana posvećenost svih strana da poboljšaju etičke performanse;
 • Poverenje kupaca /dobavljača u primenu etičkih radnih praksi;
 • Transparentnost i poverenje kroz SMETA provere – nezavisno verifikovana usaglašenost;
 • Procena zasnovana na zajednički ustanovljenoj metodologiji članova SEDEX-a koja je bazirana na međunarodnim standardima i primerima najbolje prakse.

Prednosti za proveravane kompanije i njihove zaposlene:

 • Pošteno, sigurno i ravnopravno radno okruženje;
 • Poboljšani uslovi rada;
 • Pošteno i kontinuirano unapređivanje etičkih praksi;
 • Kultura orijentisana prema zdravlju i bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine;
 • Međunarodno priznata nezavisna verifikacija etičke usklađensti;
 • Eliminiše potrebu za više sertifkacija;
 • Transparentne, dostupne informacije o lancu nabavki;
 • Brza i efikasna pretraga informacija;
 • Pozitivan uticaj na korporativni imidž i reputaciju;
 • Lako razumevanje naših performansi u lancu nabavki na osnovu čega imate mogućnost da identifikujete rizike i šanse za poboljšanja;
 • Podrška vašim programima održivih nabavki u svim fazama.

Prednosti SMETA – SEDEX za nas:

 • Pozitivan uticaj na korporativni imidž i reputaciju;
 • Uticaj na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenih;
 • Uticaj na motivaciju i posvećenost zaposlenih;
 • Smanjen broj povreda na radu;
 • Povećanje produktivnosti;
 • Smanjenje rizika;
 • Unapređenje efikasnosti upravljanja otpadom;
 • Unapređenje efikasnosti životnom sredinom;
 • SEDEX nudi međunarodno priznate i globalno primenjive modele gde se štedi vreme i novac izbegavanjem duplih provera;
 • Posvećeni principima etičkog i društveno odgovornog poslovanja;
 • Smanjenje rizika u oblastima društvene odgovornosti;
 • Poboljšanje imidža kod klijenata i partnera.

Šta je to implementacija SMETA – SEDEX?

Treba koristiti dokazani pristup razvoju i implementaciji sistema društvenog upravljanja zasnovan na metodologijama upravljanja projektima. Treba koristiti strukturirani pristup za definisanje projektnih planova, specifičnih odgovornosti i verifikaciju rezultata. Rezultat će biti strategija razvoja I implementacije koja je efikasnija i koja po prvi put obezbeđuje usaglašenost ili usklađenost sa zahtevima SMETA revizije.

Sledeće faze su uključene u razvoj i implementaciju efikasnog sistema društvenog upravljanja:

 • Izrada pregleda plana projekta i procena nedostataka;
 • Sistem upravljanja razvojem;
 • Implementacija sistema upravljanja;
 • Interna procena i pregled menadžmenta.

Šta je to sertifikacija SMETA – SEDEX?

Pre same provere, tražimo pristup upitniku za samo-ocenjivanje koji je već popunjen od strane proveravane kompanije. Trajanje provere je obično od jednog do četiri dana na lokaciji proveravane kompanije u zavisnosti od broja zaposlenih. Na kraju provere, predstavlja se plan korektivnih mera, koji se ostavlja proveravanoj kompaniji, a kompletan izveštaj se izdaje i unosi u bazu podataka SEDEX . Posle završetka procesa provere, možemo sarađivati sa Vama u procesu verifikacije stepena realizacije planova za sprovođenje korektivnih mera.

SMETA audit omogućava kompanijama da procene svoje lokacije i omoguće kupcima da imaju uvid u aspekte društvene odgovornosti proizvođača i pružaoca usluga.

SMETA audit je osmišljen da pomogne kompanijama da dobiju detaljnu proveru koje obuhvataju sve aspekte odgovornih poslovnih praksa. Takođe je osmišljen da dobavljači nakon obavljene provere SMETA izveštaj podele sa više kupaca, ispunjavajući njhove zahteve i smanjujući dupliranje provera.

Ovo je omogućeno kroz SEDEX internet portal SEDEX ADVANCE na kojem se SMETA izveštaj može podeliti sa odabranim kupcima nakon što im se odobri pristup ka vašem ličnom SEDEX ADVANCE portalu. Izvešaj sadrži sve detalje sa provere koje kupac ima na uvid stoga je važno imati pouzdanog partnera i sertifikacija SMETA.

SMETA audit mogu izvoditi samo sertifikaciona tela koje ispunjavaju skup kriterijuma koje je postavila SEDEX kompanija.

Kao jedna od ključnih zahteva trgovinskih lanaca, kupaca i partnera, društvena odgovornost predstavlja nezaobilazni uslov koji pospešuje rad kompaniji koji podržava neophodne uslove za zadovoljstvo zaposlene kao najvredijeg resursa kompanije.

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.