Tag gap analiza

GAP ANALIZA

GAP ANALIZA

Sprovođenje GAP analize kao nezavisnog sistema za verifikaciju primene sistema upravljanja u vašoj kompaniji i davanja konkretnih predloga mera za poboljšanje rada kako bi definisane razlike između aktuelnog i željenog…

Read More