USLUGE U ENERGETICI

Smanjenje troškova za energiju

Energetski mendžment treba da bude prva stepenica u razvoju projekata povećanja energetske efikasnosti. Implementacija energetskog menadžmenta je prvi korak koji će omogućiti da se u organizaciji identifikuju tehničke i druge mere i troškovi potrebni za njihovu implementaciju, a sve sa svrhom smanjenja troškova za energiju i njeno korišćenje.
Termin energetski menadžment znači različite stvari za različite ljude. Za nas eneregtski menadžment znači: razumno i efikasno korišćenje energije sa ciljem da se maksimizira profit (smanje troškovi) i poboljša konkurentska pozicija na tržištu.
Naš pristup i naša ponuda različiti su od većine ponuda kakve ste verovatno imali prilike da čujete i dobijete. Mi vam ne nudimo da povećate efikasnost kotla, da smanjite utrošenu reaktivnu energiju, da zamenite svetla, prozore… Mi Vam nudimo da implementirate sistem energetskog menadžmenta, koji će trajno promeniti način gledanja i vrednovanja energije, tokova energije i troškova koje nastaju potrošnjom energije. Uz prethodno saznanje kojom merom će se, uz najmanje ulaganja ostvariti najviše efekata, vaši napori za povećanje energetske efikasnosti će biti uspešniji.

Energetski pregled je početni korak u programu povećanja energetske efikasnosti. Zadatak energetskog pregleda je da odgovori na pitanje: Koju energiju trošite, na čega, kako i koliko? Analiza troškova za energiju, pregled opreme, načina njenog korišćenja, pravljenje inventara, izvođenje potrebnih merenja, analiza svih rezultata i druge aktivnosti, služe da se ustanovi gde i kada dolazi do neželjenih gubitaka i drugi neracionalnosti. Takođe, energetski pregled daje odgovor na pitanje – gde smo danas? Odgovor na ovo pitanje je neophodan, da bi sutra mogli izvršiti upoređenje i vredenovanje onog što je unapređenjima ostvareno.

Deo energetskog menadžmenta svakako predstavlja i Energetski informacioni sistem. Karakteristika energije je da je veoma često nevidljiva. Ne možete videti električnu energiju koja prolazi kroz žice, ne vidite toplotnu energiju koja napušta grejanu prostoriju kroz neizolovane zidove.. Ono što ne vidimo, teško može biti u fokusu našeg posmatranja i razmišljanja. Stoga merenja tokova energije u pojedinim tačkama predstavljaju neophodan korak u svakom procesu upravljanja, koji treba da dovede do ušteda. Ne može se upravljati nečim što se ne meri. Da merenja ne bi postala sama sebi svrha, neophodno je prikupljati izmerenje podatke, analizirati rezultate, pratiti trendove potrošnje energije, planirati buduću potrošnju, obezbediti izveštavanje (alarmiranje) ako potrošnja počne značajno da odstupa od planirane (potrebne). Sve je ovo zadatak Energetskog informacionog sistema.
Energetski informacioni sistem je važan alat u svakom programu energetskog menadžmenta i povećanja energetske efikasnosti. U velikoj ponudi takvih alata na tržištu potrebno je odabrati pravi, optimalan za organizaciju, koji neće ni materijalno, a ni nepotrebnim trošenjem ljudskih resursa, opteretiti organizaciju preko potrebnog nivoa.

Liberalizacija tržišta energije, posebno električne energije zatekla je veliki broj potrošača prilično nespremne. Da bi kupili energiju po povoljnim cenama, treba treba znati koliko i kada nam energije treba. Ako je procena potreba pogrešna, može doći do ozbiljnih cenovnih “penala”, za preuzimanje količina iznad ili ispod planiranih. Svesni da je tržište nespremno, mnogi snabdevači “pokrivaju” loše planiranje fiksnim cenama, naravno višim od berzanskih. Na taj način snabdevači preuzimaju većinu rizika, što neminovno povećava cenu energije koju isporučuju. To nije tržišno i nikako nije održivo na duži rok.

0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogvorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad