ISO 14067 Gasovi staklene bašte — Karbonski otisak proizvoda — Zahtevi i smernice za kvantifikaciju i komunikaciju

ISO 14067 Gasovi staklene bašte — Karbonski otisak proizvoda — Zahtevi i smernice za kvantifikaciju i komunikaciju   ISO 14067 definiše principe, zahteve i smernice za kvantifikaciju karbonskog otiska proizvoda.…

Read More

ISO 14065 Gasovi staklene bašte — Zahtevi za tela za validaciju i verifikaciju gasova staklene bašte za upotrebu u akreditaciji ili drugim oblicima priznavanja

ISO 14065 Gasovi staklene bašte — Zahtevi za tela za validaciju i verifikaciju gasova staklene bašte za upotrebu u akreditaciji ili drugim oblicima priznavanja   ISO 14065 definiše zahteve za…

Read More

ISO 14064-2 Gasovi staklene bašte — Deo 2: Specifikacija sa uputstvom na nivou projekta za kvantifikaciju, praćenje i izveštavanje o smanjenju emisije gasova staklene bašte ili poboljšanju uklanjanja

ISO 14064-2 Gasovi staklene bašte — Deo 2: Specifikacija sa uputstvom na nivou projekta za kvantifikaciju, praćenje i izveštavanje o smanjenju emisije gasova staklene bašte ili poboljšanju uklanjanja   ISO…

Read More


1 2