TRETMANI OTPADNIH VODA

Tretmani otpadnih voda

Kompanija VING DOO je prepoznala značaj ove teme i uključila se u delu rešavanja problema zahvaljući podršci najboljih.

Naš partner nudi tretman otpadnih voda po sopstvenoDeltacque metodi oprobanoj u celom svetu, kroz godine rada u različitim uslovima i po često specifičnim zahtevima kako problema, specifičnih zahteva klijenata i zainteresovanih strana, tako zakonske regulative, geografskih i drugih karakteristika lokacije na kojoj se tretman sprovodi.

Takođe sve češće izbegavamo „otpad“ u svakom smislu, pa izlazi iz procesa tretmana otpadnih voda vrlo često se mogu uz ponuđena rešenja ponovo upotrebiti, svojsta korišćenih reagensa obnoviti, te vratiti u proizvodni proces sa snažnim uticajem na ekonomičnost i zaštitu životne sredine.

Kompletna rešenja, zahvaljući našem partneru su vam na raspolaganju.

Kompanija VING DOO zahvaljući iskustvu u sferi obnovljivih izvora, kao i saradnji sa institucijama i pojedincima iz ove oblasti je tu za vas, uz snažnu podršku Deltacque.

0
Zadovoljnih kompanija
0
Godina iskustva
0
Trening sati
0
Razvojnih projekata

Mi smo pouzdani i odgovorni

Integritet

Pošteni smo i pouzdani, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo i ne dozvolimo da integritet stvaran godinama se naruši. Iskreno i bez ublažavanja saopštavamo klijentima gde su i gde mogu biti po pitanju poboljšanja performansi. U delu koji se tiče sprovođenja raznih tipova provera, kontrola i inspekcija nalaze dajemo bez obzira na posledice koje oni mogu imati, vodeći se isključivo objektivnim dokazima prikupljenim tokom našeg rada.

Poverljivost

Poverljivi smo, imamo mehanizme koji obezbeđuju da naši zaposleni slede vrednosti koje imamo. Radimo sa najvrednijom imovinom klijenata i na lokaciji klijenata pa je postupanje sa poverljivim informacijama sa kojima dolazimo u dodir na prvom mestu. Ne tražimo nikada više informacija nego što je potrebno za izvršenje dogvorene usluge. Dobijene informacije koristimo u skladu sa zakonima, potpisanim ugovorima i našom dobrom praksom.

Rad sa klijentima

Radimo na način koji je u skladu sa našim etičkim princima, odgovorno i prefesionalno. Ispunjavamo potrebe i očekivanja naših klijenata i na našu podršku mogu računati na dugi rok. Naš rad je posvećen dodavanju vrednosti poslovanju klijenata. Naše vrednosti komuniciramo sa klijentima, ali i drugim zainteresovanim stranama po potrebi. Kao što nas biraju klijenti i mi biramo klijente. To je način da ne ulazimo u nepotrebne rizike i poslove koji mogu uticati negativno na našu reputaciju, brižljivo građenu godinama u nazad