FSSC 22000 Sistemi bezbednosti hrane

​FSSC 22000 Sertifikacija sistema bezbednosti hrane

Šta je FSSC 22000?

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) obezbeđuje okvir za efikasno upravljanje odgovornostima za bezbednost hrane Vaše organizacije. U potpunosti  je prepoznat od strane Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI) i zasniva se na postojećim ISO standardima. To pokazuje da Vaša kompanija ima snažan sistem upravljanja sigurnošću hrane, koji zadovoljava zahteve Vaših kupaca i potrošača.

FSSC 22000 sertifikacija i kontrolisanje sistema bezbednosti hrane sa sigurnošću vam omogućava da prodajete prehrambene proizvode vaše organizacije, takođe povećava i sigurnost u međunarodnoj trgovini. Na osnovu međunarodnih standarda ISO 22000 i HACCP-a, FSSC 22000 je sistem sertifikacije za sigurnost hrane za proizvođače hrane koji vam pomaže da identifikujete i kontrolišete rizike za sigurnost hrane. Standard FSSC 22000 potvrđuje sisteme sigurnosti hrane, pokazujući da klijenti imaju stroge procese sigurnosti hrane i da su obaveze prema higijeni i ljudskom zdravlju ispunjene.

Gobalno priznati standard za reviziju, praćenje i certifikaciju svih namirnica kako bi se osigurala sigurnost hrane.  

 Kome je namenjen FSSC 22000? 

Standard FSSC 22000 je globalne prirode i primjenjiv je na sve organizacije u lancu snabdevanja hranom i hranom za životinje, bez obzira na njihovu veličinu i složenost, bez obzira na to da li su profitabilne ili ne i da li su javne ili privatne. To obuhvata proizvođače svih tipova hrane i pića, proizvođače sastojaka/aditiva, hrane za kućne ljubimce i životinje i proizvođače pakovanja.  

FSSC je produžio opseg svog standarda kako bi obuhvatio transport i skladištenje, maloprodajne radnje i firme za ketering. 

Struktura standarda FSSC 22000? 

 • Opseg; 
 • Navedeni standardi; 
 • Pojmovi i definicije (sigurnost hrane, lanac hrane, opasnost za sigurnost hrane, politika sigurnosti hrane, krajnji proizvod, dijagram toka, kontrolna mera); 
 • Sistem upravljanja sigurnošću hrane; 
 • Odgovornost uprave (posvećenost menadžmenta, politika sigurnosti hrane, planiranje sistema upravljanja sigurnošću hrane, odgovornost i autoritet, vođa tima za sigurnost hrane, komunikacija, spremnost i odgovor za vanredne situacije, pregled menadžmenta); 
 • Upravljanje resursima (osiguranje resursa, ljudskih resursa, infrastrukture, radnog okruženja); 
 • Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda (primarne faze izvođenja analize opasnosti, analiza opasnosti, izrada HACCP plana, ažuriranje početnih informacija i dokumenata navedenih u OGP i HACCP planovima, planiranje verifikacije, sistem sledljivosti, provera neusklađenosti); 
 • Validacija, verifikacija i poboljšanje sistema upravljanja sigurnošću hrane (validacija opšteg, kombinacije kontrolnih mera, kontrola praćenja i merenja, verifikacija sistema upravljanja sigurnošću hrane). 

Prednosti uvođenja FSSC 22000? 

Sertifikacija standarda FSSC 22000 donosi brojne prednosti organizacijama,  između ostalog omogućava: 

 • FSSC 22000 je sertifikat za upravljanje sigurnošću hrane, koji omogućava proizvođačima da usredsrede svoje napore za bezbednost hrane uz pomoć naučnog i tehničkog napretka, a svoje resurse revizije na stalno poboljšanje; 
 • FSSC 22000 je u vlasništvu i rukovođen od strane neprofitne fondacije; 
 • Standardom FSSC 22000 upravlja Odbora koji predstavlja niz relevantnih međunarodnih sektora sa nezavisnim predsedavajućim. Ovo obezbeđuje standard FSSC 22000 nezavisnost od bilo kog konkretnog aktera i osigurava njegovu međunarodnu posvećenost; 
 • FSSC 22000 je zasnovan na međunarodnoj porodici standarda ISO 22000, što znači da: 
 • ima globalno priznanje i svetski kredibilitet; 
 • obezbeđuje zajednički jezik i poboljšava komunikaciju i bezbednost hrane kroz lanac snabdevanja; 
 • obezbeđuje sistematski protokol upravljanja za preduslovne programe (PRP), sa kontrolom fokusiranom na ono što je zaista potrebno; 
 • obezbeđuje poverenje drugim zainteresovanim stranama u sposobnost organizacije da identifikuje i kontroliše opasnosti po bezbednost hrane; 
 • pruža dovoljnu fleksibilnost da se uzmu u obzir specifični i različiti zahtevi klijenata; 
 • FSSC 22000 je priznat od strane GFSI (Global Food Safety Initiative) i prihvaćen od strane tela za procenu širom sveta. 

Primena ovog standarda olakšava saradnju sa drugim firmama i ojačava poziciju sertifikovane firme u odnosu na nacionalnu i internacionalnu konkurenciju. 

Šta je to implementacija FSSC 22000? 

Ne radi se samo zbog sertifikacije implementacija standarda FSSC 22000, već se radi i zato što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Redovnim posetama od strane konsultanta sprovodi se održavanje sistema FSSC 22000, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji. 

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja sistema FSSC 22000 su: 

 • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda; 
 • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda; 
 • Analize podataka dobijenih primenom FSSC 22000; 
 • Sprovođenje internih provera; 
 • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera; 
 • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca; 
 • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda FSSC 22000 od strane rukovodstva. 

Šta je to sertifikacija FSSC 22000? 

Organizacije koje imaju sertifikat ISO 22000 mogu da se nadograde tako da steknu i kompletnu FSSC 22000 sertifikaciju, priznatu od strane GFSI (Global Food Safety Initiative). Sertifikacija standarda FSSC 22000 se postiže ispunjavanjem dodatnih zahteva tehničkih specifikacija za sektorski specifične preduslovne programe (PRP), zajedno sa malim brojem dodatnih šematskih zahteva.  

Kompanije koja se bave hranom i koje su već sertifikovane prema standardu ISO 22000, možemo im pomoći da naprave neprimetan prelazak na FSSC 22000 primenom dodatnih zahteva koje zadaju FSSC i PRP standard relevantni za njihovu delatnost. Prelazak se može napraviti pri bilo kojoj proveri u svom trogodišnjem ciklusu, a rezultat je novi FSSC sertifikat. 

Proces sertifikacije: 

 • Implementacija ISO 22000 i ISO22002-1; 
 • FSSC Implementacija 22000 sistema upravljanja sigurnošću hrane; 
 • Unutrašnja revizija i zatvaranje nesuklađenosti; 
 • Potvrđivanje sertifikata od strane odbora, revizija u pravom opsegu, (potpisan ugovor); 
 • Glavne neusklađenosti i korektivne radnje; 
 • Izveštavanje i odobravanje dokumenta.