OK Compost

OK Compost

Šta je OK Compost?

Mnoge kompanije proaktivno traže alternative za sirovine na bazi fosila. Par proizvođača proizvodi sintetičke materijale koristeći kao svoju osnovu skrob, celulozu, mlečnu kiselinu, “bakterijsku mast” itd. Te kompanije na inovativan način doprinose rešavanju ekonomskih i ekoloških problema fosilnih goriva i gasova staklene bašte.

Povećanjem ekološke svesti među potrošačima, postoji rastuće tržište za proizvode na bazi obnovljivih sirovina. Ekološki osvešćena motivacija kupaca je razlog zašto postoji potreba za nezavisnom, kvalitetnom garancijom obnovljivosti sirovina, a sertifikat OK Compost toj potrebi savršeno odgovara.

Zahvaljujući relativno maloj količini otpada, temperatura u baštenskom mešanju i stvaranju materijala je očito niža i manje konstantna nego u industrijskom okruženju kompos, te je zbog toga pravljenje sirovina u baštenskim uslovima dosta teži i sporiji proces.

Ambalaža ili proizvodi koji sadrže  OK Compost oznaku predstavljaju proizvode za koje se garantuje da su biorazgradivi u industrijskom postrojenju za mešanje. Ovo se odnosi na sve komponente, boje i aditive.

Kome je namenjen OK Compost?

Kompostiranjem se može značajno smanjiti količina organskog otpada, dok se proizvedeni kompost može koristiti u poljoprivredne i hortikulturne svrhe. Oko 50% ukupnog kućnog otpada čini organski materijal, procenat koji će u budućnosti rasti zahvaljujući sve većoj popularnosti biorazgradivih proizvoda (materijal za pakovanje, pribor za jelo i tanjiri za jednokratnu upotrebu,…). Pakovanje ili proizvodi sa oznakom OK Compost industrijski su zagarantovani kao biorazgradivi u postrojenju za industrijsko kompostiranje.

Proizvodi koji imaju isključivo OK Compost industrijski sertifikovani su oni koji kompostiraju samo u industrijskim postrojenjima za kompostiranje (na temperaturama između 55 do 60°C), tako da proizvodi koji su isključivo OK Compost industrijski sertifikovani ne bi trebalo da idu u baštenski kompost.

OK Compost kućni se odnosi na proizvode koji kompostiraju i na nižim temperaturama, tako da mogu da odu u kompostnu gomilu u vašoj bašti kod kuće.

Postoji li razlika između biorazgradivog I kompostiranog?

Ljudi često mešaju biorazgradivo I kompostabilno, ali to ne znače isto. Biorazgradivi proizvod se može razgraditi od strane mikroorganizama, ali to ne znači nužno da se proizvod može pretvoriti u kompost dobrog kvaliteta.

Biorazgradivost i kompostabilnost u velikoj meri zavise od sredine u kojoj se proizvod razgrađuje. Kako svako okruženje (kompost, zemljište, voda,…) ima različite temperature i mikroorganizme, brzina procesa biorazgradnje može varirati od jednog mesta do drugog.

Na primer, bioplastika koja je biorazgradiva u industrijskom postrojenju za kompostiranje (najagresivniji atmosferski režim) nije uvek biorazgradiva u vodi ili zemljištu, pa čak ni u kanti za kompost u bašti (zbog nižih temperatura).

Evropska norma o kompostabilnosti ambalaže zahteva (pored jasnog i detaljnog opisa proizvoda) 4 testa:

  • Test biorazgradnje (hemijsko razlaganje polimera vlakana);
  • Test dezintegracije (fizičko raspadanje proizvoda u mali fragmenti);
  • Ispitivanje ekotoksičnosti (testiranje da li kompostirani proizvod nema negativan uticaj na biljke);
  • Ispitivanje sadržaja teških metala.

Prednosti uvođenja OK Compost?

Dobijanje OK Compost sertifikacije od strane nezavisnog kontrolnog tela, svakoj kompaniji donosi mnogo povoljnosti i prednosti, a neke od tih prednosti su:

  • Povećava se Vaš kredibilitet u javnosti i na tržištu;
  • Izdvajanje iz mnoštva drugih konkurentskih firmi;
  • Osigurava se poštena konkurencija između pouzdanih proizvođača, koji mahom podržavaju ove sertifikacijske oznake;
  • Bez obzira na to što nemate šta da krijete, svakako ne biste voleli da se potpuni sastav Vašeg proizvoda otkrije ili procuri u javnost, te zato kontrolno telo ima politiku tretiranja svih podataka kao 100% poverljivih.

Šta je to implementacija OK Compost?

Uvođenje OK Compost-a se ne radi samo zato da biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu kompaniju.

Integracijom postižete bolje rezultate.

Iskoristite maksimum od OK Compost-a integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša kompanija održava. Omogućiće Vam da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Šta je to sertifikacija OK Compost?

Bez obzira da li se radi o velikoj ili maloj kompaniji koja implementira OK Compost, postoji niz elemenata koji se moraju uzeti u obzir tokom tog procesa.

OK Compost je snažan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i samim tim ćete morati da razmotrite način kojim upravljate Vašim biznisom i to koji su Vaši strateški ciljevi.